14 năm sau, nợ nước ngoài tăng 6,5 lần

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiandong cho biết trong báo cáo của mình về Đạo luật Quản lý nợ công vào ngày 25 tháng 5 rằng tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ nợ công là 63,7% GDP, tăng gần 2% so với nợ công “đóng”. Chính phủ vừa công bố dữ liệu cho năm 2015.

Dữ liệu tỷ lệ nợ công cho thấy nợ nước ngoài của chính phủ năm 2016 đã tăng so với năm trước. Cụ thể hơn, nợ công năm 2016 chiếm 52,6% GDP, tăng 2,6% và năm 2016, nợ nước ngoài của chính phủ Nhật Bản đạt 44,3% GDP, tăng 1,2%. ..

“Nợ công đang tăng nhanh”, Bộ trưởng Đinh Dậu cũng thừa nhận, đồng thời, chỉ có các khoản vay nước ngoài từ chính phủ (bao gồm các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức, hơn 94% các khoản vay) vào cuối năm 2015 được tính cao hơn 6,5 lần so với năm 2001 . Cổ phiếu nợ tập trung chủ yếu ở ba quốc gia tài trợ lớn, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tăng 20,3 lần, Ngân hàng Thế giới (WB) tăng 11,5 lần, Nhật Bản tăng 6,8 lần …

Bộ trưởng Đinh Dậuong thừa nhận, “Trả nợ Nợ ngắn hạn chịu áp lực lớn và có khả năng nguy hiểm, nhưng nó không được kiểm soát chặt chẽ. Điều này một phần do quản lý khoản vay không đầy đủ trong quá khứ, dẫn đến các vấn đề liên quan đến việc sử dụng các khoản vay của chính phủ hoặc các dự án được bảo đảm, buộc chính phủ phải trả nợ thay thế … -Minister of Finance Đinh Tiandong cho biết, tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ nợ công chiếm 63,7% GDP.

Trong năm 2015-2016, do cơ cấu nợ được cải thiện, trái phiếu tăng lãi suất của chính phủ giảm xuống còn 6% mỗi năm, thay vì hai chữ số trước đó. Do đó, áp lực trả nợ ngân sách đã giảm đi rất nhiều. Nhưng, để quản lý nợ bền vững hơn, thắt chặt cho vay, điều chỉnh quản lý khoản vay … Các quy định cụ thể trong dự thảo luật, quản lý nợ công sẽ “đàn áp” công chúng trong tương lai Tốc độ tăng trưởng của nợ. Cụ thể hơn, phạm vi nợ công quy định trong dự luật bao gồm: nợ công bao gồm nợ công, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ công địa phương. Phạm vi này được duy trì theo các quy định hiện hành.

Ngoài việc kiểm soát nợ, Dự luật cũng quy định trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của các doanh nghiệp đại chúng và các đơn vị công cộng phi thương mại. , Ủy ban Tài chính và ngân sách Quốc hội cho rằng các ý kiến ​​phù hợp với mức nợ công quy định trong dự luật, không bao gồm nợ công do Ngân hàng Thế giới ban hành để thực hiện chính sách tiền tệ, doanh nghiệp nhà nước và nợ khu vực công phi thương mại. Bao gồm, khu vực công phi thương mại sẽ tăng đáng kể nghĩa vụ trả nợ công, điều này sẽ ảnh hưởng đến an ninh, quy định tài chính quốc gia, nợ công không phải là nợ công cũng phù hợp với thông lệ quốc tế “, ông N Guyen Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Ngân sách Ông nói. Ông cũng chỉ ra rằng ông Hải nói rằng việc không trả được nợ nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của quốc gia. Thực tế, trong một số trường hợp, nước này phải trả nợ. Do đó, cơ quan xác minh yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiên cứu và bổ sung các quy định để tăng cường quản lý và giảm thiểu rủi ro của khoản nợ đó.

Anh Minh


    Trả lời