PVFC có kế hoạch thoái vốn phân bón Phú Mỹ

Hiện tại, Công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC, mã: PVF) chỉ nắm giữ tỷ lệ 0% cổ phần của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong Phân bón Phú Mỹ. 0053%. Từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, PVFC có kế hoạch bán tất cả 20.000 cổ phiếu DPM thông qua các đơn đặt hàng hoặc giao dịch chuyển nhượng, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,0053% xuống 0%, với mục tiêu tái cấu trúc danh mục đầu tư. – Rõ ràng, vào tháng 11 năm ngoái, PVFC vẫn nắm giữ 30.000 cổ phiếu DPM và dự định bán tất cả các chứng khoán này. Tuy nhiên, trong vòng một tháng đăng ký, công ty chỉ xoay sở được 10.000 cổ phiếu. Kể từ quý 2 năm 2012, PVFC bắt đầu bán phân bón Phú Mỹ, nhưng việc bán cổ phần vẫn chưa được hoàn thành.

Gần đây, PVFC cũng đã công bố thanh toán cổ tức năm 2011 cho các cổ đông vào tháng 1 năm 2011, với tỷ lệ thực hiện là 3,5% (350 đồng cho mỗi hành động). Vào cuối năm ngoái, giám đốc điều hành PVFC tuyên bố rằng công ty sẽ không trả cổ tức vào năm 2012 và hy vọng sẽ hạ mục tiêu lợi nhuận từ 519 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng.

Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của PVFC là 28 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2011. Trong vòng 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của PVFC vẫn thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 197 tỷ đồng.


    Trả lời