Sẽ sớm có hướng dẫn để ban hành kế hoạch tín dụng 30 nghìn tỷ đồng

Lý giải về việc chậm thông tư, Vụ trưởng Vụ tín dụng Nguyễn Viết Văn cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến an sinh xã hội, cung tiền và lạm phát. Ngoài ra, cần tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia và các cơ quan liên quan về một số quy định mới của thông tư như áp dụng cho các đối tượng được vay lãi suất cố định 6%. Sau 10 năm, nếu lãi suất thị trường tăng thì lãi suất không thay đổi, nhưng nếu lãi suất thị trường nhỏ hơn 6% thì sẽ được điều chỉnh giảm xuống để phù hợp với lãi suất thị trường. Ngoài ra, thông báo cũng quy định các đối tượng mới đăng ký lần đầu.

Sau khi công bố thông báo, Ngân hàng Quốc gia sẽ yêu cầu các ngân hàng thương mại gia hạn tín dụng một cách linh hoạt. Được sử dụng cho các đối tượng được vay vốn ưu đãi để thuê, mua nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, trong hội thảo “Khả năng chống chịu của thị trường bất động sản” diễn ra tại Hà Nội ngày 9/5, nhiều công ty đề xuất mở rộng đối tượng mua vì chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội cho các mặt hàng “khan hiếm” sẽ không Có tác động mạnh đến nhu cầu thị trường. . –Định mệnh


    Trả lời