Kiến nghị tăng chi phí robot

Ngày 2/11, người đứng đầu Hiệp hội các nhà đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ (VARSI) cho biết sau khi nhận được phản ánh của công ty, sở đã nêu ra nhiều vấn đề tồn tại với chính phủ và các ban ngành đối với các dự án BOT. thành viên. Đặc biệt, theo lộ trình đã hứa, giá sử dụng đường bộ tại các dự án BOT trước đây không tăng đã ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính của nhiều dự án. Lộ trình do cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về cam kết của hợp đồng đã ký “, văn bản VARSI quy định. Vì vậy, hiệp hội kiến ​​nghị hiệp hội điều chỉnh mức phí. Ngoài ra, VARSI kiến ​​nghị nhà nước thực hiện cam kết đối với dự án BOT đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Dự án do nhà nước hỗ trợ, tổng vốn đầu tư 47 nghìn tỷ đồng, tức khoảng 17 nghìn tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên đến nay ngân sách mới bố trí được 2.851 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng.

Chiếm đoạt Cầu Giẽ- Thu phí đường cao tốc Ninh Bình Ảnh: Anh Duy.

Nguồn vốn quốc gia đầu tư cho dự án hầm Đèo Cả là 5.048 tỷ đồng nhưng đến nay mới nộp được 3.868 tỷ đồng. Nhà đầu tư và ngân hàng khởi xướng Đơn kiến ​​nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết —— VARSI vẫn lo thay đổi cơ chế, chính sách ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án, đơn cử như việc chính quyền hứa thu phí trạm BOT tuyến tránh Thanh Hóa, La Sơn-Tuy Đường cao tốc cho vay cũng không được thu phí VARSI, thuế chính sách, phí cầu đường hay quản lý, sử dụng hoặc thay đổi hàng hóa công trong quá trình đầu tư gây rủi ro cao, ảnh hưởng đến đầu tư lâu dài vào các dự án giao thông “Công tư” mới được Quốc hội thông qua Luật Hợp tác quy định các quy tắc chia sẻ rủi ro đối với các dự án mới, nhưng chưa làm rõ cơ chế và hướng dẫn cho các dự án đã và đang triển khai, năm ngoái, Bộ GTVT cũng đã hai lần đề nghị Chính phủ cho phép tăng phí để giảm chi phí do năm 2019 và Covid- Khó khăn đối với công ty BOT do doanh thu dự án giảm 19 .— Công ty phải tăng chi phí trong hợp đồng dự án đã ký, thời điểm tăng sẽ do Bộ lựa chọn phù hợp do ảnh hưởng của chi phí vận tải hạn chế. Phương án 2 giữ nguyên mức phí như hiện nay Tỷ lệ chỉ được tăng theo tiến độ hợp đồng đến năm 2022. Tuy nhiên, nhà nước phải tổ chức hỗ trợ khoảng 5,08 tỷ đồng để hỗ trợ các dự án không làm tăng chi phí — Theo Bộ GTVT, doanh thu của các dự án BOT rất thấp, có 60 dự án. Trong 58 dự án đạt doanh thu thấp hơn dự kiến, 17 dự án không đạt 50%. – Anh Duy


    Trả lời