Do “tự lực, ngại chịu trách nhiệm” nên chi đầu tư công chậm

Ngày 15/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn 15 bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện ngay từ đầu các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về các vấn đề, giám sát chuyên đề. Cho đến cuối năm 2018. – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện cam kết của Bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018. – Chất vấn của Lâm Đồng, đại diện Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Zhidun về việc gần 1.800 dự án đầu tư công vi phạm thủ tục đầu tư, làm thất thoát nguồn lực quốc gia. Đồng thời, việc thanh toán cho các dự án đầu tư công còn rất chậm. Ông Tạo muốn biết những giải pháp căn cơ của các cơ quan tư vấn quy hoạch và đầu tư công.

– Cục trưởng Ruan Zhidong Dong trả lời rằng việc chậm thanh toán các dự án đầu tư công là “có vấn đề. Nguyên nhân được ông Dong nêu là do thông quan, vướng thủ tục đầu tư, do bố trí vốn không kịp thời; do chủ đầu tư, ban quản lý dự án và doanh nghiệp Khả năng của gia đình. Đã đến lúc đạt đến đỉnh cao, hãy tập trung vào việc này và giảm chi tiêu cho dự án. “— Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Ruan Zhidong. Ảnh: Võ Hải

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch cho rằng, để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo địa phương phải tôn trọng tinh thần trách nhiệm, tránh ỷ lại, lo chi. Với vai trò là cơ quan tư vấn quản lý đầu tư công, Bộ Kế hoạch sẽ rà soát lại tất cả các dự án và kiên quyết không bố trí vốn cho các năm tiếp theo khi các dự án không thanh toán được.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018, tổng vốn bố trí để thực hiện các dự án đầu tư công thuộc kế hoạch cả nước là gần 632 nghìn tỷ đồng, nhưng mới thanh toán được 4.637 nghìn tỷ đồng. Trong số các dự án đầu tư công năm 2018, có 1778 dự án quá hạn, trong đó có 32 dự án nhóm A, 382 dự án nhóm B và 1364 dự án nhóm C.


    Trả lời