Do Covid-19, không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 năm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Phúc báo cáo trước Quốc hội sáng nay (20/10) rằng dự kiến ​​tăng trưởng kinh tế năm nay và mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm (2016 – 2020) không đạt kế hoạch đề ra. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của Covid-19. Kinh tế dự kiến ​​tăng trưởng 2-3%, thấp hơn mục tiêu 6,8%. Kết quả này đồng nghĩa với việc GDP cả giai đoạn 5 năm 2016-2020 chỉ tăng trưởng bình quân 5,9%, trong khi mục tiêu đề ra là 6,8%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện nhiệm kỳ tới. Sáng nay (20/10) “Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020”. Ảnh: Hoàng Phong .

Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người cũng thấp so với mục tiêu. Mục tiêu đến cuối năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD, thấp hơn mục tiêu 3.200 – 3.500 USD. , 2 trong số các mục tiêu không đạt yêu cầu, và 1 bàn thắng đang được tính toán.

Tuy nhiên, chính phủ cũng đánh giá kết quả năm 2020 là “thành công”.

“Bốn năm liền 2016-2019 cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, năm sau khá hơn năm trước. Năm 2020, mặc dù có đại dịch Covid-19 nhưng chúng ta đã ngăn chặn thành công Có bệnh, chữa khỏi bệnh ”, Thủ tướng bình luận. .

Trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu tổng thể là “phát triển nhanh và bền vững.” Trong năm đầu tiên, chính phủ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” là ngăn chặn dịch bệnh và tận dụng tốt các cơ hội cũng như nỗ lực phục hồi. Trong vài năm tới, Việt Nam là nước đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Trên các trang 2021-2025, dự kiến ​​có 15 mục tiêu chính. Trong đó, tốc độ tăng GDP bình quân khoảng 6,5-7%. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.700-5.000 USD, tỷ trọng nền kinh tế số đạt khoảng 20% ​​GDP, năng suất lao động bình quân tăng trưởng 6,5% / năm … Đánh giá kết quả hoạt động 5 năm để đạt được mục tiêu này, Wu Hongqing, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết ông đồng tình với đánh giá của Chính phủ. Sau 4 năm đầu đạt và vượt nhiều mục tiêu kế hoạch đề ra, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 vào năm 2020 và ảnh hưởng của thiên tai đã gây tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu. Mục tiêu: Khi Ủy ban Kinh tế đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ, thì cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn nhân lực để thu hút đầu tư vào công nghệ và sản xuất công nghiệp. Ngành công nghiệp Việt Nam còn thiếu các sản phẩm có thương hiệu, năng lực cạnh tranh và bảo hộ thương hiệu chưa hiệu quả. Ông Vũ Hồng Thanh cho rằng, tăng trưởng nông nghiệp đã được cải thiện, nhưng năng suất vẫn thấp, phân bổ vốn và sức hấp dẫn đầu tư còn thiếu. Chỉ có thương mại đã được cải thiện. Cơ cấu sở hữu trong các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại ngày càng tập trung vào khu vực đầu tư nước ngoài. Ông Thanh nêu ý kiến: “Kêu gọi chính phủ có trách nhiệm hơn trong việc ứng phó và thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại một cách hiệu quả”.


    Trả lời