Thư ký Ruan Tianen: “Chúng ta phải ngăn chặn phá sản”

Đây là một trong 10 giải pháp được cung cấp bởi các nhà lãnh đạo thành phố tại Hội nghị Phục hồi và Phát triển Kinh tế được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 5/5. Theo Thư ký Nguyễn Thiện Nhân, các biện pháp cần được thực hiện ngay lập tức là giúp công ty không mất sức, vì nếu điều này xảy ra, không thể tiếp tục sản xuất và hoạt động.

Từ đầu năm đến ngày 31 tháng 3, 345 công ty của TP HCM đã bị giải thể. Số lượng các công ty ngừng hoạt động vượt quá 5.500, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhân sự, rồi kiểm tra.

Thành phố cũng giúp chủ doanh nghiệp vay tiền và trả lương cho công nhân ngừng hoạt động. Ông Nhân nói: “Bây giờ, để đánh giá xem công nhân có bị ảnh hưởng hay không, họ dừng lại. Tất cả các công ty chỉ báo cáo số tiền còn thiếu để trả cho công nhân và đi đến thành phố. Nếu phát hiện ra lỗi sau khi kiểm tra, công ty sẽ trả lại ngân sách với lãi suất.” — Đồng thời, ông yêu cầu các bộ phận liên quan hỗ trợ và cung cấp vốn lưu động để doanh nghiệp có thể có tiền mặt để thuê đất và mua vật liệu. … Để tiếp tục sản xuất.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu trong cuộc thảo luận sáng ngày 5/5. Ảnh: Trung tâm Tin tức Thành phố Hồ Chí Minh. Theo công văn khẩn cấp gần đây, thành phố đã hỗ trợ năm nhóm người bị Covid-19 tấn công. Những người đã ký hợp đồng lao động tạm thời vắng mặt tại nơi làm việc hoặc nghỉ phép không lương, và có thể nhận 1,8 triệu đồng mỗi tháng. Kinh doanh trong nước, những người đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp và những người không có hợp đồng lao động có thể nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động được đảm bảo bởi ngân sách nhà nước và tài chính hợp pháp. Nguồn của Công ty Xổ số Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Khan cũng nói rằng ông sẽ khuyến khích công chúng đầu tư cho đến tháng Mười. Trả hơn 80% giá trị của dự án. Lãnh đạo thành phố đã đề cập đến một số giải pháp để khôi phục nền kinh tế, như khuyến khích thay thế các sản phẩm nhập khẩu bằng các sản phẩm địa phương, dự báo kịp thời các hoạt động thương mại và du lịch với mỗi quốc gia vào thời điểm thích hợp, hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản và phát triển kế hoạch thúc đẩy tinh thần kinh doanh.


    Trả lời