Thủ tướng: “Thành phố thông minh phải do người dân tạo ra”

Chiều 22/10, tại Diễn đàn tiên tiến thành phố thông minh ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Phúc cho rằng, sự phát triển của khoa học và công nghệ đã mở rộng không gian phát triển thành phố thông minh. Điều này giúp cải thiện mức sống của người dân, tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm năng lượng và dự đoán các rủi ro và các vấn đề rủi ro.

Các quốc gia thành viên, thiết lập các mục tiêu cho một nền kinh tế cạnh tranh, một môi trường bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ba thành phố của Việt Nam đã tham gia mạng lưới là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo Thủ tướng, Việt Nam coi việc xây dựng thành phố thông minh là vấn đề trọng tâm của sự phát triển đất nước. , Là phương hướng cách mạng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Phát triển thành phố thông minh là một cuộc cạnh tranh lớn. Mọi người phải sử dụng tầm nhìn và tiềm năng để cùng nhau hướng tới mục tiêu nhân văn là cuộc sống hạnh phúc và sinh thái bền vững”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Thành phố thông minh ASEAN . Nhiếp ảnh: Phương Linh .—— Về việc này, Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết phải gắn với việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin vững chắc, chính phủ điện tử, chính phủ số. Thứ hai, phải cân nhắc giữa cơ hội và nguy cơ, thách thức nhu cầu địa phương, chính quyền địa phương không được chạy theo xu hướng mà phải hành động theo lộ trình. Thu hút khu vực tư nhân. Thủ tướng cho rằng đồng thời thành phố thông minh phải do chính người dân và công ty tạo ra. Đây là thành phố có quy hoạch xã hội tốt nhất, duy trì và tôn trọng các truyền thống văn hóa tốt đẹp và các nguyên tắc nhân đạo.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các vùng nghiên cứu mô hình thành phố thông minh. , Hợp tác thông tin để cung cấp cho người dân các phương án dịch vụ tiết kiệm, hiệu quả và tốt hơn. Trước mắt, sẽ triển khai nhanh chóng tại Đà Nẵng, TP.HCM và Hà Nội. Bởi đây đã là các thành viên của Mạng lưới Thành phố thông minh ASEAN, và là một số thành phố mới như Huế … Hiện Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển bền vững Thành phố thông minh. Định vị của Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2025 và đến năm 2030 (Quyết định 950). Nội dung cụ thể của phát triển thành phố thông minh bền vững và xã hội hướng tới người dân có thể được hưởng lợi từ đó và tham gia vào quá trình xây dựng và giám sát, quản lý thành phố. minh .

Tại diễn đàn, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng, thành phố thông minh là sự lựa chọn sáng suốt cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công ty sẽ có môi trường thuận lợi cho chuyển đổi số, từ đó đất nước mới có thể tiếp tục phát triển, có phương pháp quản lý hiệu quả, người dân có môi trường sống và làm việc tốt. Khi chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số. Các lực lượng xã hội “, Bình nói. Nó bao gồm các khía cạnh chính như lập kế hoạch chiến lược, xây dựng hệ thống, chính sách và phát triển nền tảng công nghệ quan trọng nhất.

Nền tảng kỹ thuật số là trung tâm hoạt động. Chính phủ, các ngành công nghiệp, doanh nghiệp và mọi người có thể cung cấp dữ liệu thông qua Hãy đến và cộng tác để tạo ra nhiều dịch vụ mới nhằm gia tăng giá trị cho cộng đồng .—— Đoàn Loan


    Trả lời