PVFC rút toàn bộ vốn từ Bất động sản Huaping

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả giao dịch giữa Công ty xây dựng và bất động sản Huaping (HBC) và Tập đoàn tài chính dầu khí Việt Nam (PVFC, mã: PVF). Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12, PVFC đã bán tất cả 873.120 cổ phiếu HBC thông qua khớp lệnh, tương đương với 2,11% Vốn điều lệ.

Trước đây, PVFC đã tham khảo ý kiến ​​các cổ đông về việc điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận. Năm 2012, nó tăng từ 660 tỷ lên 50 tỷ. Năm nay, PVFC cũng không trả cổ tức, điều chỉnh tỷ lệ thực hiện từ 6% xuống 0%. Tuy nhiên, vốn đăng ký vẫn là 6 nghìn tỷ đồng và kế hoạch doanh thu vẫn là 6,86 nghìn tỷ đồng. Liên quan đến Bất động sản Huaping, công ty có kế hoạch phát hành 15 triệu cổ phiếu trong tương lai. Cổ đông chiến lược Singapore Singapore là Chip Eng Seng. Đầu năm nay, công ty cũng đã giành được hàng chục gói với tổng giá trị hơn 3 nghìn tỷ đô la. Khi kết thúc cuộc họp vào ngày 21 tháng 12, cổ phiếu HBC đã giảm 300 đồng, tương đương 2,3% giá, xuống còn 12.800 đồng mỗi đơn vị.

Tường Vi


    Trả lời