“Năm 2015 sẽ chấm dứt tình trạng đầu tư công dàn trải”

Theo nhiều đại biểu Quốc hội, tình trạng đầu tư công tiếp tục mở rộng, đầu tư vào các dự án, nhất là các dự án xây dựng bệnh viện giảm, tình trạng chậm tiến độ còn thiếu, gây lãng phí rất lớn. Được sử dụng trong ngân sách quốc gia. Do đó, đề nghị Chính phủ công khai hiệu quả đầu tư của nhà nước đối với các dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp, lộ trình khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Bộ trưởng Pei Guangrong báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu đầu tư công. Ông thừa nhận rằng trước đây, việc phân phối vốn do chính quyền địa phương quyết định, và chính quyền trung ương chỉ bỏ tiền ra, nên nó được “sử dụng rộng rãi”.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện Chỉ thị 2792 về tăng cường quản trị đầu tư, Bộ trưởng Bộ quản lý vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ Bùi Quang Vinh khẳng định 96% vốn trung ương nằm trong tầm kiểm soát. Bộ trưởng Quốc hội nói: “Đến năm 2015 có thể chấm dứt gần hết tình trạng tràn lan đầu tư công.” Ngoài ra, theo người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc “đưa ra câu hỏi” trong thu xếp vốn cũng cản trở việc luân chuyển kinh phí hàng năm. Đối với việc chuyển đổi kế hoạch trung hạn, danh mục từng mặt hàng cũng được Quốc hội thông qua, để các bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp. -Tuy nhiên, các đại biểu chỉ trích việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là “quá chậm” và “kém hiệu quả”. Trước Quốc hội, người đứng đầu sở kế hoạch đầu tư cũng nhìn nhận sự chậm trễ này, sự vào cuộc của các bộ ngành, địa phương và các công ty còn “chậm”. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ chỉ đạo, giao các bộ, tỉnh, địa phương triển khai dự án và “mong rằng sẽ có chỉ đạo mạnh mẽ hơn tại cuộc họp này”. Tháng 4/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 99/101 đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp đại chúng, 17 trong số 21 tập đoàn, công ty đã phê duyệt phương án sắp xếp. Về việc soạn thảo điều lệ chuyển đổi sang mô hình mới. Về số liệu thống kê, đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Bà Rịa-Vũng Tàu) đặt câu hỏi “không biết tin bao nhiêu”. Việc truyền tải thông tin thống kê không đáng tin cậy sẽ không thể đánh giá đúng tình hình, các quyết định, chính sách, giải pháp sẽ không chính xác và sẽ mang lại “rủi ro lớn”

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh giải thích, thống kê hiện nay dựa trên cơ sở này Do phụ thuộc nhiều vào ý kiến ​​chủ quan của các cơ quan nên nhiều tài liệu do nhiều cơ quan phát hành về cơ bản “có thể không chính xác”. đơn vị. Hiện có 350 chỉ tiêu thống kê, trong đó chỉ có 146 chỉ tiêu (42%) do Tổng cục Thống kê tổng hợp, còn lại do các bộ khác tổng hợp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Vinh khẳng định “độ tin cậy đánh giá được là có thể chấp nhận được”.

Đồng thời, ông khẳng định các chỉ tiêu thống kê phù hợp với thông lệ quốc tế và được các cơ quan khác nhau chấp nhận hàng năm. Giám định ở nước ngoài. Tuy nhiên, “vẫn còn một số chỉ tiêu chưa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế”. Trước đó, đại diện Phú Thọ cho biết ông lo ngại về cách tính nợ công của Việt Nam hiện nay, vì nếu tính theo tiêu chuẩn quốc tế, “số nợ công sẽ cao hơn nhiều so với báo cáo của chính phủ”. -Báo cáo mới nhất của Ủy ban Kinh tế cũng cho thấy nợ công đã tăng vào cuối năm 2011. Nó chiếm khoảng 95% GDP, vượt xa ngưỡng an ninh 60% GDP mà các tổ chức quốc tế khuyến nghị, và cũng cao hơn ngưỡng an ninh 54,9% mà Chính phủ đã báo cáo Quốc hội. Sự khác biệt về số liệu là do tính toán của Việt Nam không bao gồm các khoản nợ được chính phủ bảo lãnh của các doanh nghiệp công không được chính phủ bảo lãnh, điều này khác với thông lệ quốc tế.

Huyền Thư

Trong buổi hội thảo chiều tháng 5, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Vũ Huy Hoàng đã báo cáo về dự án thủy điện Đồng Nai số 6 và số 6A vào ngày 30. Người điều hành doanh nghiệp khẳng định dự án thuộc sơ đồ điện VII và chưa được phê duyệt. Báo cáo tác động môi trường đã được gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. “Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được thông báo đánh giá, nhà đầu tư mới có thể thực hiện các bước tiếp theo. Hiện nay Chính phủ chưa trình Quốc hội xem xét, nếu ông cho là đúng. Nếu ảnh hưởng đến môi trường thì dự án sẽ không được triển khai, ông Hoàng khẳng định điều này.

Trước đó, đại biểu Trương Văn Võ (Đồng Nai) đã kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ dừng triển khai, rút ​​khỏi quy hoạch phát triển điện lực 2011-2020, Và xây dựng tầm nhìn 2030 cho 2 dự án thủy điện này vì nếu triển khai quy hoạch sẽ ảnh hưởng đến Vườn quốc gia Yoshida, mục tiêu sử dụng rừng để làm thủy điện là quá lớn, vượt quá 370 ha, trong đó có gần 140 ha Vườn quốc gia Cát Tiên. .


    Trả lời