Hà Nội phải phá sản với 3 công ty liên quan

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Do đó, đến năm 2015, Hà Nội chỉ có 10 công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH một thành viên). 100% thuộc về thành viên toàn quốc.

Giai đoạn 2012-2015, thành phố hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, nhà nước nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của 15 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và là công ty mẹ của 3 công ty. Bao gồm Haprosimex; Hanoi Electronics; Thống Nhất …

Về góc độ Hà Nội phải tự cân đối, nhà nước chỉ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc thoái vốn 18 công ty. Ngoài ra, theo nghĩa nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn cổ phần, 17 công ty và lĩnh vực thương mại của doanh nghiệp cũng sẽ được phân bổ vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, từ năm 2012 đến 2015, UBND TP Hà Nội phải bán 2 công ty và phá sản 3 công ty. Đồng thời, đến năm 2015, một số doanh nghiệp thuộc UBND TP.Hà Nội cũng sẽ sáp nhập.

Đến năm 2015, Hà Nội sẽ chỉ giữ lại 10 công ty trách nhiệm hữu hạn một người 100% vốn. Nhà nước bao gồm: đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội; đầu tư phát triển thủy lợi Sông Festival; đầu tư phát triển thủy lợi Songnei; Xổ số kiến ​​thiết Thủ đô; Nhà xuất bản Hà Nội; Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; Công ty dịch vụ gia đình Hà Nội; Khai thác bãi đỗ xe Hà Nội, Songdich’s thuỷ lợi đầu tư và phát triển; thuỷ lợi I Linh-Ngọc Minh


    Trả lời