Việt-Nhật thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo

Sáng ngày 19/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Shinga, Trung tâm Đổi mới Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) đã ký thỏa thuận hợp tác với sự hiện diện của các Bộ trưởng và đại diện Chính phủ hai nước.

Mục đích của hiệp định là mở rộng quan hệ, tăng cường khả năng hợp tác quốc tế, đảm bảo kết nối giữa các nhà đầu tư. Đầu tư của Nhật Bản vào các công ty đổi mới của Việt Nam. Điều này nhằm hỗ trợ sự đổi mới và phát triển của hai quốc gia, đặc biệt là các công ty, ở mức độ lớn nhất.

NIC và JETRO sẽ liên hệ, gợi ý và khuyến khích các công ty của hai nước hợp tác để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, trên cơ sở phát huy lợi thế đa dạng, hỗ trợ hình thành các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. . Vì vậy, họ hy vọng Việt Nam sẽ hướng tới nền sản xuất giá trị gia tăng cao, tăng cường nội lực và tích cực ứng dụng chuyển đổi số.

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, Việt Nam đang thiết lập mạng lưới đổi mới sáng tạo với Việt Nam, bao gồm Nhật Bản, Úc, Đức, Hoa Kỳ và sự tham gia của các chuyên gia, tri thức từ các nước phát triển trên thế giới … Đặc biệt là tại Nhật Bản và Việt Nam. Mạng lưới đổi mới sáng tạo mở Việt Nam – Nhật Bản được thành lập.


    Trả lời