Hàng loạt dự án sử dụng vốn ưu đãi trước nguy cơ hủy vốn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cung cấp cho Ngân hàng Thế giới danh sách 19 phương án, dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới để bù đắp một phần kinh phí chưa sử dụng để lấy ý kiến ​​các bộ, ngành, địa phương liên quan. Do đó, Bộ yêu cầu các cơ quan thực hiện danh mục dự án báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện sắp tới, dự kiến ​​kinh phí chưa sử dụng và đề xuất kế hoạch hành động. Để cải thiện tình trạng này.

Lý do rà soát danh mục dự án sử dụng khoản vay lớn nhất do Ngân hàng Thế giới cung cấp cho đến nay là Việt Nam sẽ không còn được vay vốn ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). Trở thành quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Ngày được hai bên ấn định là ngày kết thúc năm tài chính 2017.

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới đã thống nhất được thời gian thẩm tra. Vì vậy, cuối tháng này, các bên, chủ nhiệm dự án và đơn vị thi công đã thống nhất được số vốn sẽ được xóa nợ. Sẽ báo cáo chính phủ vào cuối tháng 11/2015. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức thông báo với Ngân hàng Thế giới về việc sẽ hủy bỏ vốn vào cuối năm nay.

Đây chỉ là vòng đầu tiên của kế hoạch. Các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục theo dõi danh sách đã xác nhận để tiếp tục hủy bỏ các dự án chậm tiến độ, dự kiến ​​đến tháng 10/2016 sẽ hoàn thành. Chu kỳ hủy cuối cùng sẽ được hoàn thành vào tháng 6 năm 2017. Tình hình như sau: Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Ngân hàng Thế giới phê duyệt, nhưng chi tiêu dưới 10%; giai đoạn chuyển tiếp đã qua nhưng chi tiêu dưới 40%; thời hạn cho vay đã được gia hạn (2 năm trở lên), và Vẫn còn 30% kinh phí chưa thanh toán trước khi kết thúc thời gian thực hiện.

Trong danh sách sơ bộ 19 dự án được giám sát, chúng tôi có thể xem xét hủy bỏ vốn Một số dự án nằm trong danh sách báo động đỏ của các nhà tài trợ là: • Dự án Giao thông đô thị Hải Phòng, với số vốn chưa sử dụng khoảng 105 triệu USD và tổng số tiền là 175 triệu Đô la Mỹ; tổng giá trị Dự án Phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội vượt quá 75,45 triệu Đô la Mỹ, với khoản vay là 155 triệu Đô la Mỹ; trong số 190 triệu Đô la Mỹ, quỹ đầu tư phát triển địa phương là 10,88 triệu Đô la Mỹ; Dự án phát triển năng lượng tái tạo khoảng 129 triệu Đô la Mỹ, nhưng chưa tăng từ 202 triệu Được giải ngân từ tổng khoản vay bằng đô la Mỹ. ……

Hiện tại, Việt Nam vẫn được Ngân hàng Thế giới xếp vào danh sách các quốc gia cho vay hỗn hợp giữa IDA và Ngân hàng. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD Capital), chủ yếu là vốn IDA, có các điều khoản ưu đãi hơn nhiều so với IBRD. –WB cho biết vào cuối năm tài chính 2015 rằng Việt Nam là khách hàng vay lớn thứ hai của IDA, với 45 dự án với tổng vốn cam kết là 8,5 tỷ USD. Điều đáng lo ngại là trong số 45 dự án, có 9 dự án được đánh giá là “có vấn đề”, chiếm 16,7% tổng vốn cam kết ròng (1,423 tỷ USD) và 18,8% dự án, kế hoạch. -Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới vào cuối tháng 7/2015 rà soát đầy đủ danh mục các phương án, sử dụng vốn vay, giảm vốn. Nó có thể được sử dụng và chuyển sang dự án khác để tránh những trường hợp không sử dụng được.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ đánh giá toàn diện tác động của việc tốt nghiệp IDA năm 2017 và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Theo Đầu tư tạp chí


    Trả lời