Đại dịch “ăn mòn” một nửa lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước

Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình quản lý và sử dụng vốn Trung Quốc của các doanh nghiệp, do ảnh hưởng của Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có thể không đạt mục tiêu lợi nhuận hàng năm. Năm 2020. Điều này đã được chấp thuận bởi văn phòng đại diện.

Dữ liệu tổng hợp từ 55 công ty và các công ty chính thức cho thấy tổng doanh thu năm nay dự kiến ​​sẽ vượt quá 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đồng Việt Nam (VND) đã giảm gần 10% so với năm 2019. Do đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​sẽ giảm hơn 45% xuống còn 78 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thua lỗ lớn trong 6 tháng đầu năm và dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách trong năm nay và những năm tới.

Sáu tháng đầu năm nay, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam lỗ hơn nghìn tỷ đồng, dự kiến ​​quý III tiếp tục lỗ hơn 500 tỷ đồng (năm 2019 lỗ 1.595 tỷ đồng). Sáu tháng đầu năm nay, Công ty Dầu Quốc gia Việt Nam lỗ xấp xỉ 220 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietnam Airlines dự báo đến năm 2020 sẽ lỗ khoảng 15.000 – 1.600 tỷ đồng, và đến năm 2024 sẽ hết lỗ. — Trong giai đoạn 2016-2018, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều có lãi. Tuy nhiên, năm 2018 vẫn còn lỗ và lỗ lũy kế. Điển hình nhất là năm 2018, số lỗ lũy kế của các công ty viễn thông toàn cầu vượt 5 nghìn tỷ đồng, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam lỗ hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, Công ty Cà phê Việt Nam lỗ 556 tỷ đồng, tổng số lỗ của Công ty 15. 745 tỷ đồng, Tổng công ty xây dựng Tràng Sơn (54,5 tỷ đồng); Công ty xây dựng Longluo (14,6 tỷ đồng) …

Nhìn lại giai đoạn 2016 – 2018, Bộ Tài chính cho rằng công ty cổ phần bao gồm vốn đại chúng. Góp vốn là một công ty hiệu quả. So với các loại khác thì hiệu quả tốt hơn. Chính vì vậy, việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước đã là chủ trương được Chính phủ chủ trương từ nhiều năm nay.


    Trả lời