Đầu tư công trong 5 năm tới là 2,75 tỷ

Nguyễn Chí Đông, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Quốc hội, tổng mức đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2,75 triệu USD. Mức tăng của đồng Việt Nam là 37,5%. Kế hoạch 2016 – 2020. Trong đó, ngân sách trung ương là 13,8 tỷ đồng, còn ngân sách địa phương cân đối là 1,37 triệu đồng. Mức độ khẩn cấp chung là 10%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đông cho rằng chưa xây dựng được kế hoạch đầu tư chi tiết cho từng sở, ngành, từng bộ ngành, địa phương và chưa được lập. Các hạng mục dự án mới và kinh phí cụ thể. Nguyên nhân chính là do năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 nên do ảnh hưởng của Covid-19 nên vẫn chưa xác định được số kiểm tra. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: “Cần cân đối ngân sách chi đầu tư cho giai đoạn 2021-2025.” Trong 5 năm tới, mục tiêu của đầu tư công là tập trung vào các ngành công nghiệp trọng điểm, các dự án lớn của quốc gia, đặc biệt là hạ tầng giao thông và năng lượng. Dự án kinh tế số, chuyển đổi số. Mục tiêu đến năm 2021-2025 là hoàn thành các tuyến đường cao tốc Bắc – Nam – Đông, các tuyến đường ven biển quốc gia, kết nối, sân bay, cảng biển.

Ngoài ra, các dự án ưu tiên còn bao gồm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an toàn nguồn nước, an toàn đập, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển hài hòa giữa các vùng.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Ruan Dehai, cho biết khi đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới, tổng mức đầu tư cần được tăng trong giai đoạn 2016-2020. Đây là việc khắc phục di chứng của đại dịch Covid-19 và do đó thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến nghị Chính phủ nên xem xét đảm bảo tính khả thi và an toàn của nợ công để đảm bảo bội chi nhỏ hơn nguyên tắc chi đầu tư phát triển.

Ủy ban cũng đưa ra các khuyến nghị về sử dụng vốn nước ngoài: rà soát, xác định tổng mức vốn vay trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển để chủ động quản lý vốn vay, tránh bị động điều chỉnh như giai đoạn trước. –Minh con trai


    Trả lời