Thành phố thông minh đang trên đà có khung pháp lý

Tại Diễn đàn cấp cao về thành phố thông minh ASEAN diễn ra chiều 22/10, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhận định, nhu cầu phát triển thành phố thông minh đã trở nên phổ biến. . Nguyên nhân là do tốc độ đô thị hóa toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng. Khoảng 55% dân số sống ở thành thị, và dự đoán đến năm 2050, 70% dân số sẽ muốn sống ở khu vực này. Ví dụ, nó chiếm 70% tổng lượng carbon dioxide. Dân số ngày càng tăng cũng mang đến thách thức về tiêu thụ tài nguyên và gây quá tải cho hệ thống cơ sở hạ tầng.

“Đặc biệt trong bối cảnh của Covid-19, nó đã có tác động tiêu cực đến toàn bộ đất nước. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là ở các quốc gia ven biển. Điều này dẫn đến nhu cầu phát triển bền vững của các thành phố thông minh, Đồng quan điểm, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, việc phát triển thành phố thông minh sẽ giúp tăng hiệu quả kinh tế – xã hội, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Ông Hà giới thiệu, ngay từ đầu Việt Nam đã tích cực chỉ đạo, định hướng phát triển đô thị thông minh, bắt kịp với các nước trên thế giới, để phát triển loại hình đô thị này, Việt Nam có nhiều lợi thế, như có nền tảng thông tin cơ bản để phủ sóng 4G. Kiến trúc, khả năng tiếp cận các dịch vụ CNTT và tỷ lệ sử dụng thiết bị di động ở mức cao so với thế giới. Mai Tiến Dũng tại một sự kiện tổ chức chiều 22 tháng 10. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển thành phố thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và trọng tâm đến năm 2030. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đây là văn bản quan trọng vì lần đầu tiên Chính phủ đã xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu và nhóm nhiệm vụ để hướng dẫn. Quá trình phát triển của thành phố thông minh.

Do đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ có ít nhất 6 thành phố trực thuộc trung ương, đại diện cho 6 vùng kinh tế. Đến năm 2030, lưới thành phố thông minh sẽ được hình thành trên cả nước.

Nhưng, Hà Ông cho biết, mặc dù các vấn đề về kinh tế, thành phố thông minh và các văn bản pháp luật đã xuất hiện trong nhiều văn kiện của Đảng, dự thảo chiến lược phát triển và kế hoạch phân phối.

Do đó, ông chỉ ra rằng trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung vào luật Trên cơ sở., Là cơ sở để đánh giá loại đô thị này, dự kiến ​​Bộ sẽ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý phát triển đô thị vào năm 2022, sẽ hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia có liên quan, ngoài ra Bộ Xây dựng cũng sẽ trong giai đoạn 2021-2022 Nội dung đánh giá dự án xây dựng đô thị, quy hoạch dự án, thiết kế kỹ thuật sẽ được bổ sung hàng năm, đồng thời, Bộ Xây dựng cũng sẽ hoàn thiện bộ công cụ đánh giá quá trình phát triển thành phố thông minh, chẳng hạn như: khung đánh giá tổng thể về phát triển đô thị thông minh ở các loại hình đô thị; Khung tham chiếu CNTT-TT; các mục tiêu kinh tế xã hội dành riêng cho thành phố thông minh, công trình xanh, bảo tồn năng lượng và tài nguyên. Ngoài ra, ông Hà cho biết Bộ có kế hoạch hoàn thành việc huy động và phân bổ nguồn lực của thành phố thông minh trong năm nay. Nội dung nào được sử dụng trong ngân sách quốc gia, ngân sách địa phương, nguồn lực xã hội nào được sử dụng.


    Trả lời