Hà Nội cắt giảm 56 tỷ USD mua xe buýt

Hà Nội vừa công bố kế hoạch tăng cường tiết kiệm của tất cả các cơ sở, đơn vị trên địa bàn, chống lãng phí. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi người đứng đầu các cơ quan, ban ngành thành phố rà soát chặt chẽ việc chi tiêu và phân bổ ngân sách một cách hiệu quả, tiết kiệm và kịp thời để giải quyết các vấn đề chuyển nguồn và cán cân thanh toán. Ngân sách lớn. Việc phân bổ đầu tư phải đảm bảo không tập trung, phân tán.

Về thiết bị ô tô, thành phố đã ra lệnh hạn chế mua ô tô vào năm 2012. Trong năm 2013, ước tính vẫn chưa được công bố. Mua một chiếc xe hơi bằng cách tài trợ chính chủ. Đối với xe chuyên dùng, ưu tiên mua các loại xe như xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xe cứu thương, xe tang lễ. Ước tính trong năm 2013, thành phố New York đã cắt giảm 72 chiếc ô tô, với tổng giá trị hơn 5620,6 tỷ USD. Các quy định và khả năng thực thi. Trong năm 2013, ngân sách thành phố sẽ không bao gồm kế hoạch xây dựng cơ bản cho việc xây dựng các cơ quan thành phố, quận, huyện và trụ sở mới của thành phố.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở hạn chế, cắt giảm việc học tập, nghiên cứu kinh nghiệm ở nước ngoài trong năm 2013 để tập trung đầu tư ngân sách. Giảm thiểu các cuộc họp tập trung và tăng cường các cuộc họp trực tuyến để giảm chi phí tổ chức và đi lại.

Hà Nội yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức gây lãng phí đầu tư và kiên quyết dừng các dự án kéo dài kém hiệu quả.


    Trả lời