Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chính sách đã được thực hiện từ năm 1993, sau đó được điều chỉnh và mở rộng theo từng thời kỳ và sẽ không còn hiệu lực vào năm 2020. Trong dự thảo chính sách mới, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến ​​và yêu cầu đơn xin tiếp tục trong 10 năm từ 2021 đến hết năm 2030.

Năm nhóm đối tượng được đề xuất miễn thuế bao gồm một mảnh đất nông nghiệp để nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm, đất trồng cây hàng năm, ít nhất một vụ lúa mỗi năm và đất sản xuất muối, nông nghiệp được giao cho các gia đình nghèo Đất sử dụng, đất được giao cho các thành viên của gia đình sản xuất nông nghiệp và hợp tác xã, đất được giao cho các tổ chức sử dụng trực tiếp sản xuất nông nghiệp. -Đặc biệt đối với các tổ chức giao đất nông nghiệp nhưng không sử dụng nó cho sản xuất nông nghiệp mà phân bổ các tổ chức hoặc cá nhân khác cho các nhà thầu. Nếu nhà nước chưa thu hồi được thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất.

Theo Bộ Tài chính, nếu đề xuất miễn thuế nêu trên, mức miễn thuế đối với việc sử dụng đất nông nghiệp là khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng. Đồng hàng năm. Số tiền này sẽ tiếp tục trực tiếp giúp nông dân có thêm nguồn đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn để đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất.

Bộ Tài chính cũng ước tính rằng vốn và đất đai là hai nguồn lực quan trọng nhất khi các công ty đầu tư vào sản xuất Lala và đầu tư thương mại vào nông nghiệp. Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ giúp giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy lợi ích thương mại và đầu tư vào nông nghiệp. Hiện tại, chỉ có 8% công ty đầu tư vào nông nghiệp, trong khi có tới 96% là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Do đó, về mặt kinh tế, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là một biện pháp mở rộng nông nghiệp thông qua thuế.


    Trả lời