Do Covid-19, không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 năm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Phúc báo cáo trước Quốc hội hôm nay (20/10) dự kiến ​​tăng trưởng kinh tế năm nay và mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm (2016 – 2020) không đạt. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của Covid-19. Kinh tế dự kiến ​​tăng trưởng 2-3%, thấp hơn mục tiêu 6,8%. Kết quả này đồng nghĩa với việc GDP 5 năm 2016-2020 chỉ tăng bình quân 5,9%, trong khi mục tiêu đề ra là 6,8%.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Sáng nay (20/10) “Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020”. Ảnh: Hoàng Phong .

Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người cũng thấp so với mục tiêu. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD, thấp hơn mục tiêu 3.200 – 3.500 USD.

Trong 9 chỉ tiêu kinh tế giai đoạn 2016-2020, có 6 chỉ tiêu phù hợp với kế hoạch. , 2 trong số các bàn thắng không được như ý, và 1 bàn đang được tính.

Tuy nhiên, chính phủ cũng đánh giá kết quả năm 2020 là “thành công.”

“Các năm 2016-2019 cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 4 năm liền, năm sau khá hơn năm trước. Đến năm 2020, mặc dù ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 nhưng chúng ta đã thành công trong việc ngăn chặn “Khắc phục bệnh và chữa khỏi bệnh.” — Mục tiêu chung cho giai đoạn 2021-2025 là “phát triển nhanh và bền vững.” Trong năm đầu tiên, chính phủ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” để ngăn chặn dịch bệnh và hợp lý Sử dụng các cơ hội và nỗ lực phục hồi. Trong những năm tiếp theo, Việt Nam là nước đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam cần có 15 chỉ tiêu chính. Trong đó, tốc độ tăng GDP bình quân khoảng 6,5-7%. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.700-5.000 USD, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 20% ​​GDP, năng suất lao động bình quân tăng trưởng 6,5% / năm … Mục tiêu thực hiện 5 năm là nền kinh tế Quốc hội đánh giá Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh đồng tình với đánh giá của Chính phủ. Sau 4 năm đầu đạt và vượt nhiều mục tiêu kế hoạch đề ra, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 vào năm 2020 và ảnh hưởng của thiên tai đã gây tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu. Mục tiêu: Khi đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ, Ủy ban Kinh tế khuyến nghị cần quan tâm hơn nữa đến nguồn nhân lực để thu hút đầu tư vào công nghệ và sản xuất công nghiệp. Ngành công nghiệp Việt Nam còn thiếu các sản phẩm có thương hiệu, năng lực cạnh tranh và bảo hộ thương hiệu chưa hiệu quả. Hong Hong nhận xét rằng tăng trưởng nông nghiệp đã được cải thiện, nhưng năng suất vẫn thấp, phân bổ vốn và mức độ hấp dẫn đầu tư không cân đối. Chỉ có thương mại đã được cải thiện. Xin cảm ơn, cơ cấu sở hữu trong các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại ngày càng tập trung vào khu vực đầu tư nước ngoài. Ông Tan bình luận: “Kêu gọi chính phủ có trách nhiệm hơn trong việc ứng phó và thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại một cách hiệu quả”.


    Trả lời