Ngân hàng Việt Nam lãi vượt 8,2 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) vừa công bố kết quả hoạt động năm 2012. Tính đến ngày 31/12, vốn cổ phần của Ngân hàng Việt Nam đạt 2.621,8 tỷ đồng, tổng tài sản (không bao gồm các công ty con, công ty liên doanh, liên kết) tăng 9,8% lên 505 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tăng 9,4% và dư nợ tín dụng tăng 13,3%.

Ông Fan Huixiong, Chủ tịch Ngân hàng Việt Nam cho biết, tính đến cuối năm 2012, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Việt Nam là 8.213 tỷ đồng, trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Lợi nhuận của toàn ngành. ROE là 19,8%, trong khi ROA là 1,6%. Năm 2012, ngân hàng chia cổ tức tỷ lệ 16%.

Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Việt Nam cuối năm 2012 là 1,35%, là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong các “ông lớn”. “Niêm yết.

Tại buổi họp báo, ông Fan Wenxiong, người đã công bố đối tác chiến lược của Bank of Tokyo-Mitsubishi, cũng nói rõ rằng cổ tức năm 2012 sẽ được trả dưới dạng cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Cũng trong Năm ngoái, Bank of Vietnam là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đã phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế vào tháng 5 năm 2012.

Cuối năm 2012, Bank of Vietnam đã bán 20% cổ phần, tương đương 822 triệu USD tại Tokyo Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới, Ngân hàng Mitsubishi UFJ Bank của Nhật Bản đã tăng vốn đăng ký lên 32,661 tỷ đồng và vốn đăng ký xấp xỉ 4,5 nghìn tỷ đồng.


    Trả lời