Nợ xấu BIDV tăng 6%

Báo cáo tài chính riêng quý I của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho thấy, tổng dư nợ cho vay khách hàng là 336.094 tỷ đồng, trong đó dự phòng 6.535 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu gần 926 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, nợ xấu tăng mạnh nhất, lên tới 34%, vượt 3 nghìn tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của BIDV trong quý I / 2013 là gần 926 tỷ đồng. Ảnh: CL-Cũng trong quý I, ngân hàng đã trích lập hơn 800 tỷ đồng bao gồm chi phí dự phòng nợ khó đòi, đưa lợi nhuận trước thuế lên 1.448 tỷ đồng, như vậy đã bổ sung hơn 30 Tỷ lệ đồng Việt Nam kế hoạch cho năm 2013. Sau khi trừ các khoản thuế, phí, BIVD lãi ròng xấp xỉ 1,087 tỷ đồng.

Tính đến 31/03/2013, ngân hàng đã trả được khoảng 268 tỷ đồng nợ Chính phủ và các ngân hàng quốc gia và các khoản nợ khác. khác. Hiện BIDV đang nắm giữ gần 1,9 nghìn tỷ đồng vàng và tiền tệ (bao gồm cả kỳ hạn và không kỳ hạn) từ các tổ chức tín dụng khác. Ngoài ra, ngân hàng đã vay 2,33 nghìn tỷ đồng vàng và ngoại tệ từ các bộ phận khác trong ba tháng đầu năm nay.

Năm 2013, BIDV dự kiến ​​lợi nhuận trước thuế đạt 4,72 tỷ đồng, với tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Ngoài ra, tăng trưởng huy động dự kiến ​​là 13-16,5%, tăng trưởng tín dụng 12%, cổ tức khoảng 8-9%.

Tường Vi


    Trả lời