Nhà đầu tư nước ngoài bán hAg với khối lượng lớn

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, tại cuộc họp ngày 3/5, khối ngoại đã mua vào gần 4 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, trị giá hơn 343 tỷ đồng. MSN là mã được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với 70.670 cổ phiếu (tương đương 7,7 tỷ đồng). Đồng thời, HAG trở thành cổ phiếu có giao dịch tốt nhất với 188.720 cổ phiếu và tổng giá trị hơn 4,16 tỷ đô la Mỹ. Ngày 3/5:

Mã cổ phiếu

Khối lượng mua ròng (đơn vị: cổ phiếu)

Giá trị mua ròng (đơn vị: tỷ đồng)

MSN

70,670– 7,77 — -HPG

253330

7,2

KDC

90870

4,27

GAS — -56 920

3,03 — -PET- -158.570

2,72

Mã chứng khoán

Doanh thu thuần (cổ phiếu)

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

HAG

188720- — 4,16

CTG

200,850

3,71

OGC

320,000–3,36

GMD

111320

3,22 — -SBT- — 93630

1,39

Cũng trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 4 tỷ đồng, trong đó PGS dẫn đầu về khoản đầu tư với giá trị ròng 2,55 tỷ đồng. Ngoài ra, PVS, SHB và PVC cũng được khối ngoại mua ròng trên 1 tỷ đồng. 5 tỷ. Ngoài ra, VCG cũng bị bán ròng 260.000 cổ phiếu, tương ứng hơn 2 tỷ cổ phiếu.

Tường Vi


    Trả lời