Ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc thống trị

Tổng cục Hải quan vừa công bố dữ liệu chi tiết về nhập khẩu ô tô vào năm 2012. Thống kê cho thấy so với các thị trường khác, số lượng xe nhập khẩu từ Hàn Quốc vẫn còn áp đảo, đặc biệt là những chiếc xe giá thấp nhất. 9 nơi. Cụ thể hơn, năm 2012, Việt Nam đã nhập khẩu 13.700 xe với dưới 9 chỗ ngồi, trong đó hơn 60% đến từ Hàn Quốc. Năm ngoái, Việt Nam đã nhập 11.800 xe từ Hàn Quốc, trị giá 154,7 triệu USD. -Sau Hàn Quốc, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu ô tô lớn thứ hai tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2012, chỉ có 9 chiếc xe dưới Trung Quốc vượt qua 300 chiếc. Năm ngoái, hơn 3900 xe đã được nhập khẩu từ Trung Quốc, hầu hết trong số đó (2800) là xe tải. Giá trị của mỗi chiếc xe tải cao hơn nhiều so với giá trị của những chiếc xe có dưới 9 chỗ ngồi. Do đó, mặc dù tổng số xe ô tô từ Trung Quốc ít hơn 3,5 lần so với Hàn Quốc, nhưng tổng doanh thu khoảng 149,5 triệu USD.

Nhìn chung, năm 2012 là một năm đen tối. Áp dụng cho thị trường ô tô nhập khẩu. Vào cuối năm nay, tổng nhập khẩu xe của cả nước là 27,4 triệu, giảm đáng kể 49,8% so với năm 2011. Trong số đó, khối lượng nhập khẩu dưới 9 ghế giảm 60,7%, khối lượng nhập khẩu dưới 9 ghế giảm 7%. Xe tải giảm 38,2%, xe 9 chỗ giảm 7,9%. Về giá trị, giá trị nhập khẩu ô tô đã giảm 40% trong năm 2012.

Tuy nhiên, thị trường đã tăng nhẹ vào cuối năm. Cụ thể hơn, số lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 12 là 2.980, tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 65% so với tháng 10.

Bảng: Ô tô nhập khẩu theo thị trường trong năm 2011 và 2012. : Hàng ngàn)

Thị trường

Mẫu

2011

2012

Hàn Quốc

Xe 9 chỗ

18.0

8.3 -Truck-5.7-2.7-Những chiếc xe khác-1, 3-0, những chiếc xe có hơn 8-9 chỗ ngồi-0.2

0.1

Tổng

25.0

11, 8, – – Trung Quốc

Xe tải

4.2

2.8

Xe khác- -0,9

0,8

Ô tô có dưới 9 chỗ ngồi

0,4

0,3

Tổng

5,5

3,9

Các trường khác trên thị trường

Ô tô có dưới 9 chỗ ngồi

16,5

5.1 – –Truck

6.2

4.4

Ô tô khác

1.4- -2, 1

Ô tô có hơn 9 chỗ ngồi

0.0

0.1- — Tổng — -24,1

11,7

Tổng

54,6

27,4

Thanh


    Trả lời