Thực hiện kế hoạch cho ăn VIII từ năm 2021

Khi được chất vấn tại Quốc hội vào tối nay (11/9), đại biểu Nguyễn Việt Thắng (Bentel) kêu gọi liên tục thay đổi quy hoạch điện VII và lộ trình thực hiện quy hoạch điện VIII. Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, chương trình điện số 8 sắp hoàn thành và đang được đánh giá cấp bộ.

“Theo tình hình, hy vọng đầu tháng 12 sẽ có văn bản thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để đầu năm 2021 tổ chức thực hiện”, Bộ trưởng Tuấn Anh thông tin. — Về sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch điện VII, vị phụ trách kinh doanh nhân lực cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch thực hiện ban đầu trong năm 2016, tuy nhiên trong 5 năm 2016-2020, đất nước đang có nhiều tình hình và biến động mới. Quốc hội đã quyết định dừng dự án năng lượng hạt nhân của Ninh Thuận. Sau đó, khi thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh, nhiều nơi yêu cầu không tiếp tục triển khai các dự án nhiệt điện than vì nhu cầu của giai đoạn phát triển. “Khi một số dự án nhiệt điện và than không còn được Chính phủ bảo lãnh hoặc ưu đãi đặc biệt. Hưởng lợi thì lại bị chậm tiến độ – Vì vậy, việc hàng loạt dự án chậm tiến độ, thậm chí một số dự án có nhiều sai sót trong quá trình triển khai như Điện lực Thái Bình 2 đã ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu cung cấp điện và đảm bảo cung cầu. Bộ trưởng Bộ Điện lực cho biết và cho biết theo tình hình hiện nay, các dạng năng lượng tái tạo mới đã được bổ sung để đảm bảo nhu cầu phát triển của đất nước, đây cũng là lý do phổ biến trong những năm gần đây, chính phủ đã có những biện pháp để hoàn thành việc điều chỉnh. Quy hoạch năng lượng, cho phép phát triển năng lượng tái tạo để đảm bảo cân đối cung cầu điện. “Chắc chắn rằng có năng lượng mới, năng lượng tiềm năng, năng lượng sạch, năng lượng có điều kiện”, ông Tuấn Anh cho biết sẽ được quan tâm Phát triển và sử dụng hiệu quả tại Việt Nam.


    Trả lời