Công ty nợ gần 20 nghìn tỷ đồng Việt Nam

Tại cuộc họp báo ngày 11/10 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quý III, Trần Văn Phú, Phó cục trưởng Tổng cục Thuế, đã công bố dữ liệu về dư nợ doanh nghiệp. Phu không đưa ra con số chính xác, chỉ có điều, công ty tổng doanh thu thuế trong chín tháng đầu (không bao gồm nợ do chính sách ưu đãi) chiếm khoảng 6,8% tổng doanh thu nội địa. — Đồng thời, theo báo cáo của Bộ Tài chính, sau 9 tháng, tổng doanh thu nội địa đạt 63,8% tổng doanh thu ước tính năm 2012. Theo thông báo, doanh thu là 4570 nghìn tỷ đồng (chưa bao gồm doanh thu thuế tài sản) . Do đó, nợ thuế ước tính của công ty là khoảng 19,8 nghìn tỷ đồng. Theo thông báo từ ngành thuế, các công ty đại chúng nợ khoảng 13% số nợ của họ.

Trần Văn Phú cho rằng tình hình kinh tế khó khăn là nguyên nhân chính dẫn đến nợ của công ty. ‘Thuế. Cơ quan thuế đang thực hiện các bước để thu thuế theo thủ tục pháp lý trong nỗ lực giảm nợ tồn đọng xuống dưới 5% tổng thu nhập trong nước. -Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 10 tháng 11, Bộ Tài chính thông báo rằng tổng thu ngân sách trong chín tháng đầu tiên là 498,49 tỷ đồng, trong khi tổng chi là 643,21 tỷ đồng, gây khó khăn cho việc cân đối ngân sách. Chính phủ trung ương thậm chí đã phải sử dụng thu nhập nhất định để bổ sung vốn ở một số nơi nhất định, như Haiyang, Quảng Nam, Pingfu, Ronglong … Tuy nhiên, ngành tài chính vẫn cho biết họ đang nỗ lực để hoàn thiện kế hoạch. Cân đối ngân sách 2012. – Giải pháp cho việc thư giãn – Giảm, miễn thuế để kích thích sản xuất và loại bỏ những khó khăn của công ty . Đặc biệt, Bộ tin rằng cần phải giảm thuế doanh nghiệp xuống 25% hiện tại để thu hút đầu tư và tạo khả năng cạnh tranh kinh tế. Bộ Tài chính đã thành lập một nhóm soạn thảo để sửa đổi luật thuế và nên trình chính phủ và Quốc hội phê chuẩn tại cuộc họp tháng 5 năm 2013. Tuy nhiên, kế hoạch miễn trừ cụ thể vẫn chưa được hoàn thành.

Minh Minh


    Trả lời