Kiến nghị tăng chi phí robot

Ngày 2/11, người đứng đầu Hiệp hội các nhà đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ (VARSI) cho biết sau khi nhận được phản ánh của công ty, sở đã nêu nhiều vướng mắc với chính phủ và các ban ngành trong các dự án BOT. thành viên. Đặc biệt, theo lộ trình đã hứa, giá sử dụng đường bộ tại các dự án BOT trước đây không tăng đã ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính của nhiều dự án. Lộ trình thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với cam kết của hợp đồng đã ký “, văn bản VARSI quy định. Do đó, hiệp hội kiến ​​nghị hiệp hội điều chỉnh mức phí. Ngoài ra, VARSI kiến ​​nghị chính quyền nhà nước thực hiện cam kết đối với dự án BOT đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Dự án đường cao tốc được hỗ trợ tài chính khoảng 17 nghìn tỷ USD, với tổng mức đầu tư 47 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên đến nay, ngân sách mới bố trí được 2.851 tỷ đồng để thu dọn hiện trường.

Cầu Giẽ- Mức thu phí đường cao tốc Ninh Bình Ảnh: Anh Duy .—— Vốn nhà nước đầu tư cho dự án hầm Đèo Cả là 5.048 tỷ đồng nhưng đến nay mới nộp được 3.868 tỷ đồng, nhà đầu tư và ngân hàng khởi xướng nhiều Kiến nghị vẫn chưa được giải quyết.

VARSI vẫn lo lắng về những thay đổi trong cơ chế và chính sách ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của dự án. Nhận định. Ví dụ, ngay cả khi chính phủ hứa sẽ thu phí, trạm BOT tuyến tránh Thanh Hóa, La Sơn-Túy Loan Đường cao tốc cũng không được phép thu phí. Các dự án mới đã có quy định về chia sẻ rủi ro nhưng cơ chế, hướng dẫn đối với các dự án đã và đang triển khai chưa được làm rõ, năm ngoái, Bộ GTVT cũng hai lần đề nghị Chính phủ cho phép tăng phí để giảm doanh thu dự án do năm 2019 và Covid-19 Khó khăn đối với Công ty BOT do việc cắt giảm, Công ty được phép tăng chi phí theo hợp đồng dự án đã ký, thời điểm tăng sẽ do Bộ lựa chọn phù hợp do ảnh hưởng của chi phí vận tải hạn chế. Phương án 2 giữ nguyên mức hiện tại và chỉ thay đổi so với tiến độ hợp đồng Sẽ bắt đầu tăng vào năm 2022. Tuy nhiên, nhà nước phải tổ chức hỗ trợ khoảng 5,08 tỷ đồng để hỗ trợ các dự án không làm tăng chi phí — Theo Bộ Giao thông Vận tải, số dự án BOT thu được rất ít, 58 dự án trong tổng số 60 dự án có doanh thu. Thấp hơn kỳ vọng, 17 dự án không đạt 50% .—— Anh Duy


    Trả lời