Một phần tư các dự án đầu tư ra nước ngoài đang thua lỗ

Báo cáo tiếp theo của Quốc hội về việc thực hiện các chính sách và pháp luật điều chỉnh việc sử dụng và quản lý vốn và tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp, cũng như về việc bình đẳng hóa các doanh nghiệp, cho thấy con số này. Nhà nước giai đoạn 2011-2016. Không có gì đáng ngạc nhiên, Quốc hội sẽ thảo luận về báo cáo hôm nay (28/5).

Dữ liệu quan trọng của báo cáo là đầu tư ra nước ngoài của công ty, cụ thể là công ty. Phái đoàn giám sát của Quốc hội, nhận xét: Đầu tư nước ngoài đã được triển khai rất tích cực. Từ cuối năm 2016, 18 công ty và công ty đã đầu tư 110 dự án ở nước ngoài, với tổng vốn chủ sở hữu là 12,6 tỷ USD. , Với tổng vốn đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực viễn thông, khai thác dầu khí, khai thác, trồng cao su và các lĩnh vực khác …

PVN là công ty có vốn đầu tư lớn nhất ở nước ngoài, gần 6,7 tỷ đô la Mỹ (tương đương 53%) , Tiếp theo là công ty viễn thông quân sự (Viettel) 2,12 tỷ đô la Mỹ, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam 1,41 tỷ đô la Mỹ.

Theo báo cáo giám sát, các quỹ “bơm” vào các dự án đầu tư nước ngoài rất quan trọng, nhưng chúng phân tán và không hiệu quả. Trong số 7 tỷ đô la được trả bởi các công ty, 25,5% dự án báo cáo lỗ, trong khi 29% dự án báo cáo lỗ lũy kế. Năm 2016, phân phối lợi nhuận của Việt Nam là 145 triệu USD, chiếm trung bình 2% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. -PVN Hoạt động khai thác dầu. -Các rủi ro pháp lý của nhiều nước chủ dự án tiềm năng, như rút ngắn thời gian thực hiện dự án, tranh chấp đất đai và rủi ro thị trường do giá sản xuất giảm mạnh, đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của dự án. Một số dự án đã tạm thời bị đình chỉ bảo lãnh của chính phủ và buộc phải dừng lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư.

“Một số dự án do nước ngoài tài trợ là không hiệu quả, năng lực sản xuất và năng lực quản lý hạn chế năng lực tài chính, thiếu kiểm soát chặt chẽ, phân tán nguồn lực và phân bổ hiệu quả sử dụng vốn của công ty”, đề cập đến báo cáo của phái đoàn giám sát của Quốc hội. – Ví dụ, đầu tư PVNồng vào dự án khai thác dầu khí Nagumanov Tỉnh Orenburg (Liên bang Nga), dự án khai thác dầu Venezuela, dự án Peru 73 Block … … Thông qua các dự án đầu tư ở nước ngoài của Vettel, Tập đoàn này đã đầu tư vào 10 thị trường trên 3 châu lục, 9 trong số đó đã được thành lập và Myanmar đang trong giai đoạn đầu tư. Tổng đầu tư nước ngoài năm 2016 của Vettel, gần 1,4 tỷ USD, chiếm 40% thu nhập đầu tư quốc tế. Năm 2016, các dự án đầu tư ở Mozambique và Haiti thu được lợi nhuận, nhưng do biến động tỷ giá, nhóm phải cung cấp chưa thực hiện được. Sự khác biệt về tỷ giá hối đoái dẫn đến tổn thất kế toán. Ba dự án Vettel đầu tư vào Burundi, Cameroon và Tanzania vẫn đang bị thua lỗ do chưa đầy ba năm hoạt động. Họ đang trong giai đoạn thua lỗ dự kiến ​​và đã có lãi kể từ năm thứ ba của sự kiện. Điều đó cũng cho thấy hiệu quả đầu tư của các công ty con, công ty liên kết và pháp nhân “không cao, có tác động tiêu cực đến năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng vốn của công ty.” Trong số đó, nhiều dự án thua lỗ dài hạn đã buộc phải tạm dừng hoạt động. Ví dụ: Tập đoàn Hóa dầu và Sợi Việt Nam (PVTex), Tập đoàn Xây dựng Dầu khí Việt Nam (PVC) và công ty. Các doanh nghiệp đóng tàu Dung Quất (DQS) của PVN …

Ghi nhận những đóng góp và nỗ lực của các công ty đại chúng, báo cáo tiếp theo dài 52 trang này cũng đề cập đến nhiều lỗ hổng hoạt động. Hoạt động của các “công ty lớn” trong giai đoạn 2011-2016. Phái đoàn kiểm soát của Quốc hội tuyên bố rằng hiệu suất của các doanh nghiệp công cộng không tương xứng với các nguồn lực mà họ sở hữu. -Như cuối năm 2016, 583 công ty nắm giữ 100% vốn cổ phần quốc gia. , Có 273 công ty cổ phần. Tổng tài sản do 100% doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vượt quá 3,05 triệu đồng (tăng 45,8%), và vốn công của nó gần 1,4 triệu đồng.

Khẳng định rằng tổng tài sản và vốn của 100% chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước tăng lần lượt 45,8% và 92,2%, nhưng thu nhập, lợi nhuận trước thuế và đóng góp ngân sách của họ tăng rất chậm, tăng 18 trong 6 năm %. Đồng thời, tổng số nợ rất cao, từ gần 1,3 triệu đồng năm 2011 lên 1,63 triệu đồng vào cuối năm 2016.

“Doanh nghiệp công chưa đóng vai trò hàng đầu trong nền kinh tế và năng suất lao động.” Sản xuất không hiệu quả “, báo cáo tiếp theo cho biết. Năm 2015, tỷ suất hoàn vốn của doanh nghiệp công đạt 2,1%. So với doanh nghiệp nước ngoài (5,5 %) thấp hơn nhiều. Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn than vàKhoáng sản Việt Nam (TKV) hay Tập đoàn Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Việt Nam (PVN) …

Trước những thiếu sót trong quản lý tài sản nhà nước và vốn của các doanh nghiệp nhà nước, cuộc họp chính phủ của Đoàn đại biểu giám sát của Quốc hội tiếp tục được tổ chức lại theo nghị quyết của Đảng và Quốc hội Các chức năng của các nhóm kinh tế và các công ty vương miện. Kể từ đó, việc xử lý trực tiếp và nghiêm ngặt các trường hợp định giá công ty không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để kiếm lợi nhuận cá nhân đã dẫn đến việc mất tài sản và vốn của nhà nước.

Chính phủ cũng phải xây dựng các biện pháp trừng phạt tài chính nếu không thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện các kết luận của cơ quan kiểm tra và xem xét. Báo cáo trách nhiệm của các bộ, ngành, ngành, trước Quốc hội để cho phép tồn tại, hạn chế và vi phạm quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Trung Quốc và bình đẳng hóa các công ty, và làm rõ kết quả quản lý trách nhiệm tập thể và cá nhân, đặc biệt là lãnh đạo.

Nguyễn Hoài


    Trả lời