Gỗ Trường Thành phát hành thêm 19,7 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ (TTF) Trường Thành cho biết sẽ phát hành lại gần 19,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2: 1. Do đó, cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu, còn 2 cổ phiếu có quyền mua trái phiếu khác với 1 cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/1 và ngày giao dịch cuối cùng là 14/1. Giá phát hành đạt 5.000 đồng / cổ phiếu, thấp hơn giá TTF hiện tại và thu phí 5.200 đồng trong ngày giao dịch 4/1.

Quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng định kỳ một lần. Từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 20 tháng 12. Thời gian ký mua cổ phần và thanh toán bắt đầu từ ngày 22/1 đến hết ngày 22/2. Ngoài ra, cổ phiếu phát hành ở giai đoạn này có thể được tự do chuyển nhượng.

Phương án phát hành thêm cổ phiếu đã được hội đồng quản trị thông qua từ giữa tháng 6/2012, với mục đích tăng vốn. Chủ sở hữu để cải thiện dòng tiền của công ty. Vào tháng 12 năm ngoái, Gỗ Trường Thành cũng vướng phải một số tranh cãi, có thời điểm một số nhân viên bức xúc vì bị “vay” 20% đến 40% lương tháng. Tiến tới với nhân viên, họ tự nguyện để công ty giữ lại thu nhập hàng tháng. Ngoài ra, đại diện Gỗ Trường Thành cũng cho biết, năm nay công ty thưởng cho người lao động từ 1 đến 1,5 tháng lương.


    Trả lời