“Nhiều ngân hàng có thể hết thanh khoản”

Trong báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam chín tháng đầu năm nay, thị trường tiền tệ và ngân hàng được ủy ban đánh giá là “những dấu hiệu cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ”. — Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, thị trường vàng có thể gây ra biến động tỷ giá. Ảnh: Hoàng Hà .

Theo báo cáo này, lãi suất huy động có dấu hiệu vượt giới hạn trên trong tháng 9 cho thấy một số ngân hàng có thể gặp khó khăn về thanh khoản. Khối lượng giao dịch của thị trường tiền tệ liên ngân hàng gần đây có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là sau khi giảm 60% trong tháng 9. Theo Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài chính Quốc gia, điều này sẽ buộc Ngân hàng Quốc gia phải áp dụng các chính sách linh hoạt hơn để hỗ trợ thanh khoản của các ngân hàng gặp khó khăn, thậm chí là tạm thời.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy giá cả biến động mạnh. Vàng, một mặt do tác động của giá vàng thế giới và mặt khác do tác động của chính sách vàng của Ngân hàng Quốc gia, sẽ kết thúc các hoạt động huy động. Và khoản vay vàng của ngân hàng vào ngày 25/11. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin về việc chính sách cụ thể này sẽ giải quyết vấn đề như thế nào sau ngày 25/11.

Ủy ban thừa nhận rằng nếu không giải quyết được nhanh chóng, thị trường vàng sẽ biến động. Động thái này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối và gây ra biến động tỷ giá. Trên cơ sở này, ủy ban đề xuất thúc đẩy thị trường liên ngân hàng để ngân hàng trung ương đóng vai trò là “người cho vay cuối cùng” và chỉ can thiệp khi thị trường không thể điều tiết được. Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài chính Quốc gia cũng nhấn mạnh những khó khăn và thách thức trong ba tháng qua.

Tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 cao hơn 2,2% so với tháng 8, là mức tăng lớn nhất trong 16 tháng. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng việc CPI tháng 9 tăng cao như vậy là “nằm ngoài quy luật trong những năm gần đây”.

Theo tính toán của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu không tính yếu tố mùa vụ thì tháng 9 CPI sẽ tăng 1,05% và CPI lõi điều chỉnh theo mùa là 0,7%. Do đó, theo đánh giá của Ủy ban, việc CPI tháng 9 tăng mạnh không phải do tác động của chính sách kinh tế vĩ mô, mà sự biến động cao như vậy có thể tạo ra tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp. .

Do đó, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia khuyến nghị cần tính toán và có biện pháp thận trọng để điều chỉnh giá một số loại hàng hóa, dịch vụ. Ngay lập tức, không có điều chỉnh giá tạm thời nào được thực hiện trong tháng 10 để nâng cao tâm lý thị trường.

Thanh Thanh Lan


    Trả lời