Thời điểm bắt đầu tính thuế TNCN: ấn định 9 triệu đồng

Kế hoạch được hoàn thành sau cuộc họp của Ủy ban Tài chính – Ngân sách ngày 25/9 để thẩm tra dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, trình Quốc hội thông qua. Tại cuộc họp tiếp theo.

Theo phương án mà chính phủ đưa ra, để thích ứng với điều kiện kinh tế xã hội và bảo vệ cuộc sống của người dân, “Luật thuế thu nhập cá nhân” sửa đổi nên tăng ngưỡng chịu thuế hiện hành từ 4 triệu lên 9 triệu. . Đồng thời, mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc cũng tăng từ 1,6 triệu lên 3,6 triệu.

Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào đầu tháng 9, Kế hoạch Sierra đã không nhận được sự ủng hộ của các đại diện của Sierra Leone. Ủy ban Ngân sách cho rằng điều này không phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay, nhưng cơ quan thẩm tra đề xuất mức khởi điểm là 7 triệu đồng và 2,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, đề xuất không nhận được sự ủng hộ của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dư luận nên tại phiên họp ngày 25/9, Ủy ban Tài chính Ngân sách đã thảo luận và thông qua lại phương án do Chính phủ đề xuất. Dự kiến, dự luật sẽ được thông qua lại trong Thường vụ trước khi trình Quốc hội vào tháng 10 tới. Ủy ban Ngân sách và Bộ Tài chính cũng đã thảo luận về ngân sách tạm thời năm 2013. Theo điều hành của Bộ Tài chính, tình hình ngân sách năm sau sẽ tiếp tục “eo hẹp”. Khi nguồn thu bị ảnh hưởng bởi kinh tế khó khăn thì chính sách miễn giảm, nhu cầu chi an sinh xã hội vẫn ở mức cao.

Nhật Minh


    Trả lời