Tập đoàn Bình Dương đặt mục tiêu đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025

Trong 10 năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các hiệp hội, công ty đã tổ chức gặp mặt năm 2020. Ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tại đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được tổ chức thành công. 30 mục tiêu quan trọng đã được quyết định. Trên mặt trận kinh tế, tỉnh đặt ra mục tiêu nhanh chóng hoàn thành mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài hơn 9 tỷ đô la Mỹ.

Mục tiêu này là cơ sở để hoàn thành nhanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong thời gian qua. Tại đây, Bình Dương vẫn ở vị trí dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ năm 2016 đến năm 2020, Ontario có kế hoạch thu hút 7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng thực tế đã hoàn thành một năm trước. Đồng thời, tính đến ngày 15/10, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, vượt 19% kế hoạch năm 2020. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3.909 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3,52 tỷ đô la Mỹ. Địa điểm gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh, hiệp hội và công ty vào năm 2020. Ảnh: Tạp chí Tiểu My / Bình Dương .—— Lãnh đạo tỉnh cũng chia sẻ quan điểm này trong 10 tháng qua, mặc dù nền kinh tế cả nước bị ảnh hưởng mạnh bởi Covid-19 và tình hình thiên tai nhưng Bình Dương vẫn đảm bảo ổn định tăng. Sản xuất công nghiệp có nhiều tín hiệu khả quan, thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục phục hồi, công ty đăng ký đơn hàng tăng cao, tập trung sản xuất cuối năm. – Chỉ trong 10 tháng, số lượng sản xuất công nghiệp tăng 6,77% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 208 nghìn tỷ đồng và lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu kỹ thuật số đạt 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,85 tỷ đô la Mỹ so với năm trước. – Tính đến ngày 15/10, vốn đầu tư nước ngoài trong nước đã thu hút được gần 59,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 47.600 công ty với tổng vốn 424 nghìn tỷ đồng. Sự ủng hộ, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp sẽ trở thành động lực để Bình Dương nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn cầu, có những bước phát triển mạnh mẽ mới, xây dựng tỉnh nhà. Ông Ruan Huangtao nói: “Hãy trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại và một thành phố văn minh”.


    Trả lời