Nhân viên Vietcombank cắt lương, không thưởng Tết

Báo cáo tài chính riêng (mã chứng khoán: VCB) quý IV của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cho biết, thu nhập bình quân của người lao động đạt 16,44 triệu đồng / tháng, giảm 1,8 triệu đồng so với bình quân chung. So với năm 2011, tổng thu nhập cả năm xấp xỉ 22 triệu đồng.

Theo báo cáo của công ty mẹ, năm 2012, Ngân hàng Viễn thông Việt Nam đã chi gần 2.615 tỷ đồng cho lương, thưởng và phụ cấp, bổ sung thêm 12.251 nhân viên. Do đó, dù tuyển dụng hơn 1.000 lao động trong năm 2012 nhưng tổng số tiền chi cho người lao động (bao gồm cả lương và phụ cấp) của Vietcombank đã giảm hơn 56 tỷ đồng so với năm 2011.

Trao đổi với VnExpress.net Vietcombank giải thích: “Năm nay không đúng kế hoạch lợi nhuận nên đương nhiên phải tiết giảm chi phí, kể cả chi phí cho nhân viên, như anh em đã chia sẻ với ngân hàng”, anh nói. Vietcombank thanh toán khoản này nhiều lần trong năm. “Chi phí lương sẽ được quyết toán vào cuối năm, giữa tháng, nhân viên chỉ nhận 75% đến 80% số tiền này, nếu vẫn lãi và đạt chỉ tiêu thì sẽ được thanh toán”. Theo đại diện ngân hàng .—— Giới thiệu Thưởng Tết, vị điều hành cho biết Vietcombank năm nay không có khái niệm thưởng Tết, ông chia sẻ: “Mức thưởng cuối năm của nhân viên là 25-30% lương của chính họ, nhưng chưa được trả. Ngân hàng Viễn thông Việt Nam không gọi là thưởng Tết, mà đôi khi người ta dùng tự thưởng để tự an ủi mình. “- Thông tin chi tiết hơn:

Theo báo cáo tài chính riêng, tổng tài sản của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam tăng nhẹ trong năm, với mức tăng trưởng tín dụng là 15% và 7%, nhưng tổng lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đã được so sánh. Giảm gần 400 tỷ đồng, đến năm 2011. Tính đến 31/12/2012, tổng tài sản của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam đạt gần 6 nghìn tỷ đồng, đến cuối năm tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 234,6 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng là 15,7%. Tiền gửi của khách hàng tăng 24%. Đến cuối năm, số dư tiền gửi khách hàng của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam đã vượt 285 nghìn tỷ USD. Lợi nhuận một lần của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam giảm 400 tỷ USD so với năm 2011. Một số chỉ tiêu tăng so với năm 2011. Năm 2011, thu nhập lãi và các khoản tương tự của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam giảm 15% so với cùng kỳ, nguyên nhân chính là do lãi hoạt động dịch vụ thấp hơn năm 2011 (chỉ 1,3 nghìn tỷ đồng). Khoảng 180 tỷ đồng, so với năm 2012, hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán năm 2012 đã tăng lợi nhuận.

Khác với nhiều ngân hàng trong năm 2012, chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng của Vietcombank không phát sinh đáng kể Đối với khoản dự phòng rủi ro, dự phòng của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam đã giảm 3,2 nghìn tỷ đồng so với năm 2011. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, tổng nợ xấu tính đến ngày 31 tháng 12 là gần 5,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,2 tổng dư nợ tín dụng. %.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.552,26 tỷ đồng, so với năm 2011, Viễn thông Việt Nam tăng gần 400 tỷ USD, sau khi trừ thuế, Ngân hàng Viễn thông Việt Nam lãi xấp xỉ 4,269 tỷ USD Điểm khác biệt nữa là, so với năm 2011, Công ty TNHH một thành viên Ngân hàng Viễn thông Việt Nam cho vay các tổ chức tín dụng khác vào năm 2012. Tính đến 31/12/2012, các ngân hàng khác chỉ vượt 6 nghìn tỷ đồng so với năm 2011. Hơn 337 nghìn tỷ đồng Việt Nam.


    Trả lời