BIDV phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết 2,3 tỷ cổ phiếu

Ngày 28/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã có thông báo chính thức chấp thuận hồ sơ đăng ký niêm yết 2,3 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). . Tuy nhiên, người gửi công văn cũng chỉ rõ, để hoàn tất quy trình ban hành quyết định niêm yết chính thức trên HSX, BIDV phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan này. Một nguồn tin cho biết, trong việc đăng tải chính thức mà BIDV cần hoàn thiện đây là đưa ra mức giá khởi điểm để niêm yết.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 8/3, Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà đã thông báo sẽ niêm yết cổ phiếu BIDV vào cuối quý II năm nay. Tuy nhiên, do vấn đề về ứng dụng HSX nên cổ phiếu của BIDV không được giao đúng tiến độ.

Tính đến cuối năm 2011, BIDV đã phát hành thành công 84,8 triệu cổ phiếu trong đợt IPO, tương đương 1.580 tỷ đồng, với giá bình quân là 18.583 đồng / cổ phiếu. Đây cũng là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngọc Tuyền


    Trả lời