Các thành phố thông minh đang trên đà có khung pháp lý

Tại Diễn đàn cấp cao về thành phố thông minh ASEAN diễn ra chiều 22/10, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhận định, nhu cầu phát triển thành phố thông minh đã trở nên phổ biến. . Nguyên nhân là do tốc độ đô thị hóa toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng. Khoảng 55% dân số sống ở các khu vực đô thị, và dự đoán đến năm 2050, 70% dân số sẽ muốn sống ở khu vực này. Ví dụ, nó chiếm 70% tổng lượng carbon dioxide. Dân số ngày càng tăng cũng mang đến thách thức về tiêu thụ tài nguyên và quá tải hệ thống cơ sở hạ tầng. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, đặc biệt là ở các nước ven biển. “Điều này đã dẫn đến yêu cầu phát triển đô thị thông minh và bền vững là rất cần thiết”, ông Bình nói. – Đồng quan điểm, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, việc phát triển thành phố thông minh sẽ giúp tăng hiệu quả kinh tế – xã hội, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống người dân. -Theo ông Hà, ngay từ đầu Việt Nam đã chủ động định hướng, định hướng phát triển thành phố thông minh để theo kịp các nước trên thế giới. Để phát triển loại hình đô thị này, Việt Nam có nhiều lợi thế như hạ tầng thông tin cơ bản đã phủ sóng 4G, khả năng tiếp cận dịch vụ CNTT và sử dụng thiết bị di động. So với thế giới thì ở đẳng cấp cao hơn. Mai Tiến Dũng tại sự kiện diễn ra chiều 22/10. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển thành phố thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, trọng tâm là năm 2030. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đây là văn bản quan trọng, bởi lần đầu tiên Chính phủ xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu và nhóm nhiệm vụ định hướng phát triển thành phố thông minh.

Do đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ có ít nhất 6 thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện cho 6 khu kinh tế. Đến năm 2030, lưới thành phố thông minh sẽ được hình thành trên cả nước.

Kinh tế phát triển, các văn bản pháp luật chưa thể chế hóa vấn đề thành phố thông minh.

Do đó, nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên tương lai, lao động Việc xây dựng Bộ Xã hội và Các vấn đề xã hội sẽ tập trung vào việc thiết lập nền tảng pháp lý. , Là cơ sở để đánh giá loại thành phố này. Dự kiến, Bộ sẽ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý phát triển đô thị vào năm 2022; hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia có liên quan. Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường thẩm định, lập đồ án, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng đô thị giai đoạn 2021-2022.

Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện bộ công cụ đánh giá quá trình phát triển thành phố thông minh. Ví dụ: khung đánh giá tổng thể về phát triển thành phố thông minh cho các loại thành phố; khung tham chiếu CNTT-TT; các mục tiêu kinh tế xã hội cụ thể cho thành phố thông minh, công trình xanh, bảo tồn năng lượng và tài nguyên.

Ngoài ra, Hà cho biết Bộ có kế hoạch hoàn thành việc huy động và phân bổ các nguồn lực chính sách cho thành phố thông minh trong năm nay. Với nó, bạn có thể xác định rõ những nội dung nào được sử dụng từ ngân sách quốc gia, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội nào được sử dụng.


    Trả lời