Phó Thủ tướng: Việc điều chỉnh giá điện phải xem xét tác động đến sản xuất và dân cư

Ý kiến ​​được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra tại cuộc họp tổng kết công tác điều hành giá do Ban Chỉ đạo điều hành giá tổ chức nửa đầu năm 2017. Theo Phó Thủ tướng, việc điều hành giá các mặt hàng cơ bản trong đó có giá điện phải phối hợp để khuyến khích đầu tư phát điện. Và tác động của chi phí đối với sản xuất, tiêu dùng và cuộc sống của con người. Do đó, giá các mặt hàng này chỉ có thể giúp đạt được mục tiêu giữ lạm phát dưới 4%, từ đó tránh được lạm phát kỳ vọng hoặc lạm phát trong vài năm tới. Trưởng Ban Chỉ đạo nhắc nhở việc điều hành lạm phát cần tuân theo quy luật cung cầu thị trường, đồng thời không áp đặt các thủ tục hành chính cần thiết đối với việc chuyển giá dịch vụ công theo lộ trình giá thị trường. EVN được phép tăng giá điện 5% Hình ảnh: EVN

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại cuộc họp, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,15% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản Tỷ lệ tăng 1,6%, thấp hơn 1,8% so với kế hoạch, khi mức bình quân chỉ là 1,51%. Theo tỷ lệ lạm phát thực tế, Phó Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Quốc gia xây dựng phương án lãi suất cho các bên cho vay trên cơ sở nghiên cứu phát triển thị trường để hỗ trợ tăng trưởng. Cơ quan này cũng phải được yêu cầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp để giữ tỷ lệ lạm phát cơ bản năm nay ở mức khoảng 1,6%. ——Theo Quyết định 24 vừa được phê duyệt về cơ chế điều chỉnh giá điện bình quân, việc điều hành giá điện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định vào ngày 30 tháng 6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có quyền tùy ý tăng giá điện từ 3% đến 5%. Còn nếu tăng từ 5% đến 10% thì do Bộ Công Thương quyết định, Thủ tướng Chính phủ quyết định khi nào giá điện tăng trên 10%. Thời gian điều chỉnh giá điện là 6 tháng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, việc cho phép EVN tăng giá điện 5% mà không tăng giá điện. Theo báo cáo “Luật Giá” và “Luật Điện lực”. Ngoài ra, theo quy định trước đây, khi các thông số đầu vào có biến động sẽ điều chỉnh giá điện bình quân, còn các thông số khác chỉ được xem xét khi có báo cáo quyết toán và kiểm toán. Khi tăng giá điện đã có sự hiểu lầm. Do đó, Cục trưởng mong muốn sẽ tách bạch rõ cơ chế điều chỉnh giá điện bình quân hàng năm và hàng năm sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch và điều hành giá điện theo nguyên tắc thị trường. — “Cục trưởng Cục quản lý điện lực cho biết:” Nếu các thông số đầu vào cơ bản có biến động, EVN có quyền tăng giá điện 3-5% để đảm bảo việc thay đổi giá điện được xem xét nhanh chóng. “— Lần này cơ chế điều hành giá điện có sự thay đổi, mức điều chỉnh tăng giá điện tối thiểu là 3%, thay vì mức 7% trước đây. Ông Nguyễn Anh Tuấn giải thích về việc thay đổi này, nếu tăng giá điện sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, ngưỡng điều chỉnh giá điện tối thiểu 7% cũ được coi là cao, người dân ngược lại, chỉ điều chỉnh giá điện bình quân khi giá điện tăng từ 7% trở lên không phản ánh nhanh các thông số đầu vào cơ bản trong giai đoạn này. Thay đổi. Hằng năm, không phản ánh đúng chi phí sản xuất, vận hành gây thua lỗ cho công ty điện lực, không thu hút được đầu tư vào lĩnh vực này. EVN gần 235 nghìn tỷ đồng, giá điện tăng 7% đồng nghĩa với tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện của công ty Ít nhất là 16 nghìn tỷ đồng, điều này sẽ khiến người dân khó đạt được sự đồng thuận và cũng khó điều chỉnh giá điện theo giá thị trường.

“Giảm giá điện tối thiểu xuống 3% sẽ phản ánh nhanh những biến động đầu vào như giá dầu … Tỷ giá đô la Mỹ … và các thông số khác được đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh.


    Trả lời