Các công ty có hơn 43 nghìn tỷ đồng

Ngoài nội dung liên quan đến sửa đổi hiến pháp, Quốc hội đã tổ chức họp vào chiều ngày 20/5 và tiếp tục lắng nghe đại diện chính phủ – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề xuất hai dự thảo luật về luật sửa đổi, bổ sung luật thuế VAT và bổ sung luật thuế VAT. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Kèm theo đó là báo cáo kiểm toán của Ủy ban Tài chính và Ngân sách là nội dung mới nhất, nhưng điều gây lo ngại rộng rãi là báo cáo dự luật về sửa đổi và bổ sung một số quy định của luật thuế. Thu nhập doanh nghiệp. Về cơ bản, chiều nay, báo cáo của chính phủ về việc giảm thuế suất và thời gian biểu giảm thuế suất không khác gì đề xuất được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Tháng Tư.

Do đó, kể từ đầu năm tới, thuế suất thông thường sẽ là 22%. , Thay vì 25% hiện tại, vào ngày 1 tháng 1 năm 2016, nó sẽ giảm xuống 20%. Đối với các doanh nghiệp cỡ trung bình (có dưới 200 nhân viên và tổng thu nhập hàng năm không quá 20 tỷ đồng), mức thuế 20% sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. — Báo cáo của chính phủ này làm rõ tác động của việc cắt giảm thuế đối với ngân sách trong vài năm đầu. Dựa trên thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 (không bao gồm dầu thô), nó đã vượt quá 107,162 tỷ đồng và cứ sau 1% giảm thuế suất, doanh thu ngân sách đạt xấp xỉ 6,032 tỷ đồng. Do đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, việc giảm thuế suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuống 20% ​​sẽ dẫn đến khoản lỗ khoảng 143 nghìn tỷ đồng cho ngân sách hiện tại.

Thuế suất đã giảm từ 25% xuống 10% thu nhập từ ngày 7 tháng 1 năm 2013 và 10% thu nhập sẽ được sử dụng cho các hoạt động bán, cho thuê và cho thuê để mua nhà ở xã hội của các công ty thực hiện dự án đầu tư – các công ty nhà ở xã hội cũng đang cắt giảm ngân sách. Số tiền bổ sung là 37,5 tỷ đồng. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, thuế suất chung là 22% và từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thuế suất là 20%, trong khi giảm thuế suất ưu đãi. Theo đề xuất của dự luật, việc giảm 20% xuống 17% sẽ làm giảm khoảng 22,2 nghìn tỷ đồng ngân sách, và năm 2016 sẽ tiếp tục giảm từ khoảng 21,99 tỷ đồng xuống còn 21,58 tỷ đồng.

Mức giảm này sẽ được bù đắp. Năm 2014, tỷ lệ này xấp xỉ 1,20 nghìn tỷ đến 1,5 nghìn tỷ đồng, và năm 2016 đã giảm một phần từ 2 nghìn tỷ đồng xuống còn 2,5 nghìn tỷ đồng, do tăng thuế gián thu và thuế doanh nghiệp. Theo đánh giá của chính phủ, khoảng 43 nghìn tỷ đồng giảm thuế sẽ được các doanh nghiệp sử dụng cho tiêu dùng và đầu tư. Các công ty có điều kiện tái đầu tư và phát triển sản xuất và kinh doanh sẽ góp phần làm tăng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong tổ chức kiểm soát, Ủy ban Tài chính và Ngân sách đã đồng ý với các quy định có liên quan. Quyết định tỷ lệ giảm thuế và lộ trình giảm thuế trong dự luật, và chỉ ra rằng chính sách giảm thuế là để đảm bảo tuân thủ chiến lược cải cách thuế. Do cắt giảm thuế, doanh nghiệp sẽ có điều kiện tích lũy vốn, tăng sản xuất, khuyến khích đầu tư và phát triển sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp.

Chiều nay, Quốc hội cũng đã nghe bài phát biểu của các đại diện. Chính phủ đề xuất dự luật sửa đổi và bổ sung một số phần của “Luật thuế giá trị gia tăng”. Một sửa đổi nhận thấy lần này là giảm 50% thuế giá trị gia tăng đối với các hợp đồng mua bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội và nhà ở đang xây dựng từ 70 mét vuông trở xuống. Theo quy định 15 triệu đồng mỗi mét vuông được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, theo cơ quan thanh tra, việc sửa đổi này có thể làm giảm ngân sách 750 tỷ đồng trong năm 2013 và 2014. Tuy nhiên, đổi lại, cắt giảm thuế sẽ kích thích nhu cầu bất động sản và tăng tiêu dùng theo nhiều cách khác nhau. – Ngoài ra, chính phủ cũng đề xuất cải thiện ngưỡng cho các công ty có doanh thu hàng năm vượt quá một tỷ rupiah và áp dụng phương pháp giảm hoặc miễn thuế VAT và thuế kinh doanh. Chưa đến 1 tỷ đồng mỗi năm, đã nộp thuế trực tiếp. Việc sửa đổi nhằm đơn giản hóa các thủ tục, giảm chi phí cho người nộp thuế nhỏ và chống trốn thuế. Theo ước tính của cơ quan xác minh, sẽ có khoảng 30% doanh nghiệp và 80% hộ gia đình VAT sẽ ở dưới ngưỡng 1 tỷ. Theo cơ quan kiểm toán, việc tăng yêu cầu báo cáo ngưỡng sẽ không làm giảm thu ngân sách, bởi vì số lượng người nộp thuế ít hơn 1 tỷ công ty, hoặc chỉ 0,3% tổng doanh thu. –Sự thanh bình


    Trả lời