10 tháng đầu tư nước ngoài giảm 20%

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng kết thúc ngày 20/10, vốn điều chỉnh, tăng thêm dùng để mua cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,48 tỷ USD, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2019. %. -Trong giai đoạn này, Singapore đứng đầu với tổng vốn đầu tư là 7,51 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư của Việt Nam. Đứng thứ hai là Hàn Quốc với 3,42 tỷ USD, chiếm gần 15%. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký 2,17 tỷ USD, chiếm 9,2%. Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan xếp sau. Về số lượng dự án cấp mới, Hàn Quốc dẫn đầu với 528 dự án, tiếp theo là Trung Quốc (294 dự án) và Nhật Bản (226 dự án). (164 mặt hàng).

Về thu hút đầu tư, Bạc Liêu dẫn đầu với dự án nhà máy điện LNG với quy mô đăng ký 4 tỷ USD. , Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 3,4 tỷ USD, Hà Nội đứng thứ ba với 3,13 tỷ USD, tiếp theo là Barea-Vũng Tàu, Bình Dương và Hải Phòng. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Đầu tư nước ngoài đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi vốn đầu tư nước ngoài liên tục giảm trong 10 tháng cùng kỳ. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh này đã ảnh hưởng đến việc đi lại, quyết định đầu tư và mở rộng dự án của họ. Tuy nhiên, mức độ sụt giảm đã được thu hẹp trong những tháng gần đây. Báo cáo đọc. Tính đến ngày 20/10, cả nước có 32.777 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 380 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 227,68 tỷ đô la Mỹ, chiếm 60% tổng vốn chủ sở hữu hiệu quả.

Trong số 138 quốc gia và khu vực có dự án đầu tiên, Hàn Quốc thực sự là quốc gia đầu tiên với tổng thị phần gần 70,4 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản đứng thứ hai với 60 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Singapore, Đài Loan và Hồng Kông. . Sơn


    Trả lời