Quốc hội đóng cửa TP.HCM phải đóng góp nhiều hơn cho ngân sách trung ương

Ngày 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2017, trong đó tỷ lệ giám sát đối với ngân sách TP.HCM là 18%. Thành phố Hồ Chí Minh không cần thiết phải giảm đáng kể thu ngân sách được để lại từ 23% xuống 18% (giai đoạn 2017-2020) vì “thành phố đã giảm chi quá nhiều nên không còn dư địa để giảm nữa”. Như Bộ trưởng cho biết, mức chốt 18% cao hơn 1 điểm phần trăm so với phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 của Chính phủ. Ngoại trưởng Ding Tiandong tham dự Quốc hội ngày 20/10. -Trước khi các đại biểu bấm nút giải trình, thay mặt Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách Ruan Dehai cho biết, nhiều ý kiến ​​đề nghị xem xét giảm tỷ lệ điều chỉnh. Đối với ngân sách địa phương như TP HCM giảm 5% và Đà Nẵng giảm 17% (từ 85% xuống 68%). Các đại biểu cho rằng sẽ không có nguồn lực để giảm tỷ lệ các quy định giao cho chính quyền địa phương. Đối với sự phát triển của địa phương, nên duy trì mức hợp lý trong một số lĩnh vực nhất định của động cơ kinh tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, theo dự toán ngân sách năm 2015, sau khi ổn định ngân sách từng thời kỳ, các địa phương phải nâng cao khả năng tự cân đối, tăng tỷ lệ thu nhập theo quy định để chuyển sang Ngân sách cao hơn. Do đó, việc Chính phủ đề xuất tăng quy chế thu, chi của một số tỉnh trọng điểm thu ngân sách trung ương là phù hợp với quy định của pháp luật và hiến pháp năm 2013. Đặc biệt Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những đô thị đặc biệt. Để giải quyết các vấn đề môi trường và đảm bảo an toàn, trật tự của người dân địa phương và dân cư hiện tại sẽ tăng lên mức cao hơn …

Năm 2017, tỷ lệ giám sát ngân sách của chính phủ trung ương đối với thành phố Hồ Chí Minh đã giảm từ 18% xuống 18% trước đây. Ảnh: Minh Trí

Đặc biệt tại TP.HCM, nếu ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách thành phố năm 2017 với số mục tiêu là 7.316 tỷ đồng (trong đó: vốn đầu tư nước ngoài: 4.034 tỷ đồng, vốn nhà nước dùng để thực hiện các dự án lớn 3.282 tỷ đồng), tỷ lệ điều chỉnh của “đầu tàu” kinh tế khoảng 22%. Hơn nữa, nếu gộp 10 nghìn tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của dự án chống ngập và 8800 tỷ đồng cho hai bệnh viện tuyến cuối, thì tổng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương là khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng cho TP.HCM. – Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, trong trường hợp khó khăn về ngân sách, cần cân đối giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và hỗ trợ các vùng khó khăn. Chúng ta phải đạt được sự đồng thuận ở bất cứ nơi nào có tiềm lực kinh tế mạnh.

Chiều 14/11, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) chia sẻ quyết định của Quốc hội. Hạ tỷ lệ kiểm soát của TP.HCM xuống 18%, thành phố cũng sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bà Ngân vẫn mong chính phủ coi TP.HCM là động lực phát triển, cần có cơ chế tạo điều kiện để TP.HCM có những đóng góp lớn hơn cho cả nước. -Vấn đề không chỉ là ngân sách, mà còn là vấn đề. Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho biết: “Đây cũng là một thiết chế tại TP.HCM, tạo điều kiện để thành phố có nhiều đóng góp cho đất nước.

Theo nội dung các nghị quyết của Quốc hội, tổng chi cân đối thu nhập của Trung ương là 72.973 tỷ đồng, địa phương là 48.245 tỷ đồng, tổng chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó chi sử dụng 25.463 tỷ đồng. Để hoàn thành cân đối ngân sách, đó là khoản bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. – Để thực hiện phân bổ ngân sách, Quốc hội chỉ đạo Chính phủ chủ trì, hướng dẫn các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương bố trí vốn đầu tư phát triển, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các kế hoạch, dự án quan trọng quốc gia, khẩn cấp đang triển khai. Cơ khí; viện trợ nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ cấp các dự án hỗ trợ phát triển chính thức, các dự án hợp tác công tư không đủ vốn lẫn nhau, cơ sở hạ tầng để xử lý nợ. Tăng cường kiểm tra ở tất cả các khâu của quá trình đầu tư. Nghị quyết cho biết: “Thu nhập điều tiết sẽ giảm trong giai đoạn 2017 – 2020, tạo điều kiện để các khu vực này phát huy động lực kinh tế của cả nước”.


    Trả lời