Chính phủ đã vay tiền của người dân trong hai cuộc kháng chiến

Vài ngày trước, Bộ Tài chính đã gửi một tài liệu tới ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến việc trả các khoản vay cho người dân trong hai cuộc chiến chống lại quân đội Pháp và Mỹ. Trong vài năm cuối thập niên 1990, những khoản vay này đã được hoàn trả nhiều lần.

Chính phủ bắt đầu thực hiện chính sách cho vay, phát hành đợt trái phiếu đầu tiên ở miền Nam từ tháng 7 năm 1946/1946, được gọi là chất thải. Giá trị của vấn đề này chỉ là 5 triệu đồng và lãi suất hàng năm là 5%. Bộ Tài chính tuyên bố rằng mặc dù số lượng phát hành là nhỏ, nhưng có lợi khi bắt đầu quá trình thực hiện chính sách phát hành trái phiếu Chính phủ để tạo nguồn tài chính và phục vụ xây dựng đất nước.

Trong Chiến tranh chống Nhật Bản, chính phủ đã ban hành những hình ảnh về nợ quốc gia và nợ quốc gia.

Sau đó, miền Nam Việt Nam được quy định là 100 đồng, 500 đồng và 1000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có một loại 100 đồng được bán ở Đông Dương vào năm 1947 và 1948. Chất thải miền Nam không có phiếu giảm giá, tên, năm hoặc nơi mua. Do đó, trong thời gian thanh toán, Bộ Tài chính sẽ sử dụng phiếu bầu của trái chủ để tính toán khoản thanh toán. Tuyên bố phải chỉ ra năm mua chứng từ và phải được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền nơi bán phiếu giảm giá để có được một trong các chứng chỉ.

Sau khi phát hành từ miền Nam, chính phủ đã phát hành trái phiếu lớn hơn nhiều lần. Năm 1948, chính phủ đã ban hành 500 triệu đồng cho phong trào kháng chiến. Trong sắc lệnh được ký bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó, vấn đề này có hai mục đích. Một là huy động tiền chưa sử dụng của người dân để sản xuất và chiến đấu, và thứ hai là sử dụng trái phiếu kháng chiến làm tiền tệ dự trữ, với lãi suất 3% và thời gian trả nợ là 5 năm. “Khái niệm” đầu tiên của loại hình huy động mới này được chỉ định: “Trong trường hợp này, và theo các thủ tục được xác định bởi Bộ Tài chính, một bảo đảm tẩy chay sẽ được ban hành và hợp lệ. Hiện tại, tất cả các loại thuế cũng được miễn, hoặc các loại thuế bao gồm thuế trước bạ cho mỗi lần chuyển tiền sẽ bị đánh thuế. “- Quy định cũng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tài chính” chống lại trái phiếu “. Tài liệu tiếp theo do chính phủ ban hành cùng với cơ quan tổ chức chính phủ đã thiết lập các nguyên tắc và hướng dẫn xuất bản cho tài liệu cụ thể này.

— Tháng 9 năm 1950, trên tinh thần huy động, chính phủ đã giảm phát hành trái phiếu kho bạc được bảo đảm bằng ruộng lúa với lãi suất 3% trong thời gian 5 năm. Tổng hàng tồn kho là 100.000 tấn gạo.

Trong Chiến tranh chống Nhật Bản, chính phủ đã phát hành trái phiếu kho bạc vào năm 1948, 1949, 1950, 1951 và 1952 và phát hành trái phiếu kho bạc vào năm 1951. Năm 1947, chất thải miền Nam được ban hành vào năm 1948. ; Trái phiếu quân sự phát hành năm 1964. Ngoài các hình thức trên, chính quyền trong khu vực hoặc cao hơn cũng vay các khoản vay khác (tiền hoặc thực phẩm) theo lệnh của cấp trên để mua vũ khí và tăng quân. Kẻ thù … cũng được bao gồm trong nợ của người dân.

Trong hai cuộc kháng chiến, chính phủ đã phát hành nhiều loại trái phiếu để đổi lấy tiền, gạo hoặc thậm chí là vàng. — Trong Chiến tranh chống Nhật Bản, một số khu định cư đã được thực hiện. Cụ thể, bắt đầu từ cuối năm 1958, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách cung cấp vốn cho việc mua chất thải, trái phiếu kháng giá vàng ở miền Nam tại thời điểm mua và giá vàng chính thức ở miền Bắc vào thời điểm đó. Cơ quan quản lý giải thích rằng việc thanh toán dựa trên giá vàng chứ không phải giá gạo để cung cấp lợi ích cho công chúng. Các tài liệu sau đây cũng chi tiết các nguyên tắc và phương thức thanh toán. -Trong thời gian đó, Bộ Tài chính cũng nêu trong thông tư rằng đối với trái phiếu lớn, thanh toán sẽ được thực hiện cho các trái chủ. Tạm ứng, nhưng cần phải phát triển một kế hoạch để giúp chi tiêu cho thu nhập thực tế. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán dần theo nhu cầu và điều kiện thực tế của từng người nắm giữ trái phiếu. Ủy ban quản lý cấp huyện, tỉnh hoặc thành phố sẽ xem xét cụ thể kế hoạch chi tiêu và tình hình của các trái chủ để đưa ra quyết định. Do đó, trái chủ sẽ nhận được một khoản thanh toán mới trước và số tiền còn lại, tổ chức tài chính sẽ được chuyển đến chi nhánh ngân hàng để gửi trái phiếu kháng và bán trái phiếu miền Nam trong phần “Tiền gửi đặc biệt”. tất cả. “Tiền gửi rắn”Nhân danh các trái chủ, tiền lãi sẽ được tính và chịu sự quản lý chung của nhà nước. Vào thời điểm đó, do việc thực hiện thanh toán, chính phủ và các cơ quan quản lý đã phải ban hành một số lượng lớn tài liệu. Hướng dẫn và giải quyết các vấn đề trong quy trình thanh toán của mọi người.

Tuy nhiên, cuộc chiến chống Nhật chống lại Hoa Kỳ đã kéo dài trong nhiều năm, vì vậy việc thanh toán chưa được hoàn thành cho đến khi Hội nghị Bộ trưởng năm 1979 ban hành một hướng dẫn, mặc dù nó chưa được hoàn thành. Vấn đề, lời giải thích là “không rõ ràng.” Vẫn còn nhiều sự nhầm lẫn. Một số nơi đã trả cho người dân các nghĩa vụ dân sự, quyên góp từ thiện do chính quyền và các tổ chức quần chúng tổ chức để hỗ trợ kháng chiến và chiến tranh bất cẩn. Gia công bên ngoài, và có nhiều vấn đề về lạm dụng và thanh toán.

Đầu năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành các hướng dẫn thanh toán trên. Tài liệu chỉ ra rằng chỉ có tiền vay từ người dân của cơ quan công quyền có thẩm quyền mới được trả cho hai mục tiêu chống Pháp. Trong cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ, đất nước cần các khoản chi tiêu cần thiết. Sự chậm trễ và phân tán thanh toán tiếp tục trong những năm tiếp theo cho đến cuối năm 1998, khi Bộ Tài chính đưa ra thông báo rằng thời hạn thanh toán cho các khoản nợ của các công dân nói trên đã chấm dứt. Nó đã trễ 20 năm, nhưng Bộ Tài chính gần đây đã yêu cầu người dân địa phương tiếp tục trả nợ trong khi vẫn sở hữu các tài liệu gốc.

Đại diện cơ quan này cho biết đây là lãnh đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bộ trưởng Tron Warping ( Thruong Hòa Bình) đảm bảo quyền lợi của người dân. Nguồn vốn đến từ nguồn an sinh xã hội trong ngân sách địa phương .

Ngọc Tuyền


    Trả lời