Ông Đỗ Minh Toàn từ nhiệm Hội đồng Thành viên ACBS

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) vừa thông báo thay đổi thành viên hội đồng quản trị. Do đó, ông Đỗ Minh Toàn sẽ từ nhiệm vào ngày 14/11 và trở thành thành viên hội đồng thành viên ACBS. Cùng ngày, hai thành viên HĐQT mới cũng được bổ nhiệm là ông Lê Bá Dũng-Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và ông Vijay Maheshwari.

Ông Đỗ Minh Toàn hiện là Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Ông Đỗ Minh Toàn giữ chức vụ Tổng Giám đốc và tiếp quản ACB từ ngày 22/8 và thay ông Lý Xuân Hải. Ông Đỗ Minh Toàn sinh năm 1971 tại Phú An. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Columbia Southern, Cử nhân Luật Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, và Cử nhân Tài chính Ngân hàng do ACB đề cử. Ông Toàn có hơn 14 Nhiều năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại ACB và Công ty Chứng khoán Á Châu. .

Trước đó, Hội đồng thành viên ACBS cũng đã có hai lần thay đổi nhân sự khác. Cụ thể, ngày 21/9, ông Bùi Tấn Tài được bổ nhiệm thay ông Lê Vũ Kỳ giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên ACBS. Vào ngày 17 tháng 10, ông Chen Honghui đã từ chức khỏi Ủy ban thành viên ACBS và được thay thế bởi ông Fan Fukui.


    Trả lời