Công ty của Đặng Thành Tâm lỗ 263 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay. Kết quả là doanh nghiệp tiếp tục lỗ 138 tỷ đồng trong quý III.

Trước đó, 6 tháng đầu năm nay, Kinh Bắc City lỗ gần 125 tỷ đồng. Cho đến nay, thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nên các công ty tiếp tục báo lỗ sau thuế 9 tháng. Trong quý 3, doanh thu của Kinh Bắc đạt gần 14 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng tăng lên. Giảm 7,8 lần, còn 8 tỷ đồng. — So sánh doanh số 9 tháng của công ty thành phố Bắc Kinh. Đơn vị: tỷ đồng.

Một yếu tố khác góp phần khiến Bắc Kinh thua lỗ trong quý thứ ba là một loạt các khoản chi tiêu cơ bản cao. Trong đó, chi phí tài chính (chủ yếu là trả lãi vay) tăng 19%, tức là hơn 80 tỷ đồng, chi phí bán hàng đạt 4,4 tỷ đồng, tăng 4,5% và chi phí quản lý phí xử lý là 3,4 tỷ đồng, tăng 14,8%. . Năm ngoái .

Tính đến ngày 30/09/2012, tổng giá trị hàng tồn kho của Kinh Bắc City tăng 21 so với đầu năm và tăng 5% so với đầu năm, đạt 7.096 tỷ đồng. Đồng thời, sự kiện còn có 6 dự án xây dựng dở dang trị giá gần 247 tỷ đồng, tăng 4,2% trong 9 tháng, bao gồm dự án khách sạn Hesen Hà Nội, khu ngoại giao, mở rộng khu công nghiệp Quế Võ, hiện Nhà máy nhiệt điện Quế Võ, Bắc Giang và Khu công nghiệp Quảng Châu -. Ngoài ra, Đô thị Kinh Bắc còn đầu tư vào 6 công ty liên kết thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Công ty hiện có khoản đầu tư cao nhất vào Công ty Cổ phần Thủy điện SGI-Lào, với tỷ lệ sở hữu 29,2%, tương đương gần 190 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư giám sát Công ty Liên doanh Đầu tư Phát triển Khu Công nghệ cao Sài Gòn sở hữu 27,44% cổ phần, với giá trị thị trường hơn 82 tỷ đồng, còn Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã: SGT, tỷ lệ sở hữu 21,5%) sở hữu gần năm 2030 Tỷ đồng Việt Nam. Đô thị Kinh Bắc đã đầu tư từ 1-18 tỷ đồng vào các công ty khác trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và bất động sản, tương ứng tỷ lệ sở hữu từ 20-40%. Khoảng 14,3% tổng giá trị cổ phiếu “bốc hơi”. Không chỉ vậy, ngay cả giá cổ phiếu KBC của công ty cũng giảm 49%. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11, giá mỗi cổ phiếu KBC chỉ ở mức 5.400 đồng thì đến phiên giao dịch đầu tiên của năm 2012, mã này đã lên tới 10.600 đồng / cổ phiếu. Ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch HĐQT Đô thị Kinh Bắc trở thành người mất giá nhiều nhất trên thị trường chứng khoán năm 2012.

Cuối quý 3, dư nợ cho vay dài hạn ngân hàng của Kinh Bắc City tăng gần 38% so với đầu năm, đạt 837,1 tỷ đồng. Các ngân hàng cho các công ty vay vốn bao gồm Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Chứng khoán Phương Tây và Ngân hàng Chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, đối với các khoản vay ngắn hạn, một số chi nhánh cũng đã trở thành chủ nợ chính của Kinh Bắc City.

Theo báo cáo tài chính, tiền và các khoản tương đương tiền của Đô Thị, tính đến ngày 30/09/2012, Kinh Bắc đã vượt 108 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với đầu năm. Tổng dư nợ là 6.688 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm xấp xỉ 38%.

Vốn chủ sở hữu của công ty hiện tại giảm 5,3% xuống còn 418 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm nay, mức lỗ cơ bản trên mỗi cổ phiếu KBC là 805 đồng / đơn vị, so với mức lỗ chỉ 53 đồng cùng kỳ năm ngoái.


    Trả lời