Ngân hàng xuất nhập khẩu đã quyết định kế hoạch sáp nhập

Tại Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Bộ luật trao đổi thống nhất: EIB) sáng nay, chính sách sáp nhập đề xuất với các tổ chức tín dụng khác là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất. Điều này khiến nhiều cổ đông cân nhắc khả năng sáp nhập Ngân hàng Xuất nhập khẩu và Ngân hàng Cổ phần Thương mại Saco Bank.

Tron van Fokker, phó chủ tịch và giám đốc điều hành của hội đồng quản trị, cho biết: “Ngân hàng chỉ yêu cầu các cổ đông phê duyệt chính sách sáp nhập, nhưng không quyết định sáp nhập với bất kỳ ai.”

Chủ tịch hội đồng quản trị ông Li Hongdong nói rằng rất khó để mở rộng trong năm nay. Chi nhánh. Thông thường, các tổ chức tín dụng chỉ có thể thêm tối đa 5 chi nhánh mỗi năm. Hiện tại, Eximbank có 207 điểm giao dịch, Sacombank có 418 điểm giao dịch và có 2 chi nhánh tại Lào và Campuchia, gấp hơn hai lần so với Eximbank. Chính sách huy động vốn ngân hàng cũng tốt hơn nhiều. Nếu nó tiếp tục phát triển như mô tả ở trên, Eximbank sẽ mất 40 năm để bắt kịp với Sacombank.

“Hội đồng quản trị nhận ra rằng chỉ bằng cách sáp nhập, ngân hàng mới có thể giúp phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Ông Đồng giải thích:” Bằng cách chọn điều kiện giao dịch thuận lợi nhất, cả hai bên đều có thể làm việc hiệu quả, vì vậy đối tác A Hoặc B sẽ không có bất kỳ hạn chế. -MK Phạm Hữu Phú (mã STB) (thay mặt Eximbank Lợi 9,53% vốn của Sacombank) tuyên bố rằng nếu giá trị thị trường hiện tại đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, khoản đầu tư vào Sacombank vào đầu năm 2012 ước tính khoảng 162 tỷ đồng Đồng Việt Nam cho biết: “Đầu tư vào Sacombank có hiệu quả và sự hợp tác sẽ phát triển lên một tầm cao mới vào năm 2013. – Cuộc họp cũng quyết định tăng vốn điều lệ thêm 12.355 tỷ đồng vào năm 2013. Bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, nó sẽ được tăng lên 13,11 tỷ đồng. Các cổ đông cũng đồng ý rằng ông Fan Guochang và ông Philip Simon Rupret Skevington đã từ chức quản lý Thành viên của ủy ban. Đại diện của TechBank, Lawrence Justin Wolfe và đại diện của ngân hàng, Đặng Anh Mai đã được bầu. Ông Phạm Hữu Phú đã bị cách chức thành viên hội đồng quản trị vì ông chấp nhận vị trí mới là chủ tịch hội đồng quản trị của Sacombank. Tỷ lệ, huy động vốn 110 nghìn tỷ rupiah, tăng 29%, dư nợ tín dụng 8,816 tỷ đồng, tăng 15%, lợi nhuận trước thuế 3,2 nghìn tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cổ tức 12%. Tổng mức thù lao tương đương năm 2012, chiếm 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2012, ngân hàng Lợi nhuận sau thuế đạt 2.138 tỷ đồng. Cổ tức là 13,5%. Tổng dư nợ là 7,779,2 tỷ đồng. , Tăng 0,3% so với năm 2011. Tổng số nợ xấu lên tới 987 tỷ đồng, chiếm 1,32% tổng dư nợ. -Kang Chau


    Trả lời