“ Điều kiện sản xuất của Việt Nam đang phục hồi ”

Các chuyên gia từ HSBC cho biết chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất của Việt Nam trong tháng 3 cao hơn 50 điểm so với mức trung bình, đạt mức cao nhất trong 23 tháng là 50,8 điểm. Mặc dù tốc độ tăng trưởng không cao lắm nhưng đây là mức cao thứ hai trong lịch sử thu thập dữ liệu hai năm.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng không cao lắm, nhưng nó là cao thứ hai trong lịch sử. Trong hai năm qua, việc thu thập dữ liệu PMI đã được mở rộng.

Sau sự sụt giảm của tháng trước, sản lượng và các đơn đặt hàng mới trong tháng 3 đã trở lại mức vừa phải. Các công ty này đã được hưởng lợi từ sự cải thiện của thị trường nội địa và sẽ tăng số lượng đơn hàng xuất khẩu mới trong tương lai. Các nhà sản xuất tin rằng doanh số xuất khẩu tăng gần đây là do nhu cầu của khách hàng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan được cải thiện.

Số lượng nhân viên tăng lần thứ năm trong tháng Ba, và sự gia tăng đơn đặt hàng cho các sản phẩm mới và sản xuất đã có tác động đến thị trường lao động trong sáu tháng qua. Tuy nhiên, do lượng tồn đọng liên tục giảm nên trong khảo sát này vẫn còn những công suất sản xuất chưa sử dụng. Mặc dù có mức giảm nhỏ nhất gần đây, nhưng công việc chưa hoàn thành đã giảm trong 12 tháng liên tiếp. Giá cả thị trường hàng hóa quốc tế đã tăng. Các nhà sản xuất Việt Nam báo cáo rằng kể từ tháng 9 năm ngoái, khi tỷ lệ lạm phát tăng trở lại trên mức trung bình lịch sử, chi phí mua sắm tăng mạnh nhất.

Một phần giá đầu vào tăng đã được chuyển cho khách hàng với giá cao hơn. Giá sản xuất đã tăng tháng thứ hai liên tiếp và là tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 2012. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá bán vẫn thấp hơn tốc độ tăng chi phí đầu vào. Một số công ty cho rằng điều này là do điều kiện thị trường kém và cạnh tranh gay gắt.

Các nhà sản xuất Việt Nam duy trì mức tồn kho thấp trong tháng 3, dẫn đến tồn kho nguyên liệu và thành phẩm tiếp tục giảm. cắt giảm. Đồng thời, hoạt động mua hàng tăng lần thứ hai trong ba tháng qua, phản ánh sự gia tăng của hoạt động sản xuất.

Bà Trinh Nguyễn, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng HSBC, nhận xét về khảo sát Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng Sản xuất Việt Nam (PMI). Sự gia tăng sản lượng sản xuất trong tháng 3 phù hợp với quan điểm của ngân hàng về quá trình phục hồi dần dần của Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình này có vẻ khó khăn hơn. Điểm tích cực nhất trong những tháng tới là nhu cầu bên ngoài phục hồi sẽ bù đắp cho sự suy yếu của nhu cầu trong nước trong những tháng tới.


    Trả lời