Phó Thủ tướng: Nhà máy thép không đạt tiêu chuẩn môi trường sẽ bị đóng cửa

Văn phòng chính phủ vừa công bố kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp. Kết luận này liên quan đến việc thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối thép năm 2020 và xem xét năm 2025. Do đó, các nhà lãnh đạo chính phủ đã kêu gọi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố xác minh sự tuân thủ. Môi trường của nhà máy thép. . Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: “Quản lý chặt chẽ, bao gồm đóng cửa hoặc đóng cửa các nhà máy thép không đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ môi trường quốc gia.” Ông cũng ủy quyền cho Bộ Tài chính xem xét chính sách thuế xuất nhập khẩu. Thúc đẩy sự phát triển của ngành thép, và đang nghiên cứu khả năng giảm thuế xuất khẩu đối với xỉ thép để thúc đẩy tiêu thụ xỉ thải và giảm tác động đến môi trường. Và đồng thời tăng thu nhập ngoại hối.

Phó Thủ tướng đã kêu gọi loại bỏ các nhà máy thép sử dụng công nghệ sản xuất lỗi thời và tiêu thụ năng lượng cao.

Văn phòng Phó Thủ tướng Ông cũng nói rằng Bộ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch của ngành, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường của giấy phép đầu tư, giám sát hoạt động của các dự án và dần dần loại bỏ sản xuất quy mô nhỏ với công nghệ lạc hậu, tiêu thụ nguyên liệu cao và ô nhiễm năng lượng và môi trường cơ sở. – Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khuyến khích các thành phần kinh tế và các công ty đầu tư vào sản xuất gang, phôi, thép thành phẩm, và sản xuất các thiết bị luyện và sơn phủ theo tiêu chuẩn quốc tế. Chính sách đầu tư ưu tiên được áp dụng cho các dự án sản xuất quy mô lớn gang gang, thép hợp kim và thép chất lượng cao, đầu tư sản xuất trong nước bị hạn chế để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành thép và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước, Phó Thủ tướng đã khẩn trương nói với Cục Đánh giá rằng kế hoạch tổng thể của kế hoạch sẽ phát triển một hệ thống sản xuất và phân phối thép vào năm 2020, nhằm đáp ứng tình hình thực tế vào năm 2025 Nhu cầu và báo cáo Thủ tướng. Theo thống kê trước đây của Hiệp hội Gang thép Việt Nam, tổng lượng tiêu thụ thép kết cấu năm 2015 là gần 7 triệu tấn, tăng 24,3% so với năm 2014. Tiêu thụ thép xây dựng dự đoán trong năm 2016 sẽ tăng khoảng 15% so với năm 2015. -Sau khi xảy ra sự cố hàng hải ở bốn tỉnh miền trung do Formosa gây ra, dư luận tập trung vào dự án siêu thép trị giá 10 tỷ do Tập đoàn Huasen đầu tư tại Ca Na-Ninh Thuận. Có phải nhà đầu tư của dự án đã đặt ra câu hỏi “Dự án siêu thép này có thực sự cần thiết, để đảm bảo tiêu chuẩn môi trường không?”.

Đồng thời, trả lời VnExpress, ông Lê Phước Vũ-Hoa Sen cho biết dự án công ty Voi ở Qana chưa được phê duyệt và chưa có nhà thầu nào được chọn. “Nếu giấy phép được cấp và chính phủ phê duyệt dự án, chúng tôi sẽ mở thầu để chọn đối tác. Nếu dự án gây ô nhiễm, công ty sẽ chịu mọi rủi ro và sẽ tự động ngừng hoạt động.” Tổng thống Watson nói. .

Anh Minh


    Trả lời