Xuất khẩu của Hà Nội và TP.HCM chậm lại

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của địa phương trong tháng 4 giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm tỷ trọng trong cơ cấu xuất khẩu quan trọng nhất) chỉ đạt hơn 371 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng 3 và giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi này, giá trị xuất khẩu cao nhất, đạt 187 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là dầu, dệt may và gạo …

Hai thành phố lớn đã thâm hụt thương mại trong tháng Tư. Hình minh họa: Hoàng Hà

Do xuất khẩu sụt giảm nên giá trị nhập khẩu chiều tháng 4 có dấu hiệu nhập khẩu. Nhập khẩu vượt 2 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng 3 và tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực kinh tế của bang có nhu cầu nhập khẩu lớn nhất, chẳng hạn như thép, hóa chất, dầu khí và máy móc, nguyên liệu, phụ tùng và các nguyên liệu thô khác … Do đó, vào tháng 4, thâm hụt thương mại nội địa của công ty Kazakhstan vượt quá 1,2 tỷ đô la Mỹ. USD. Từ đầu năm nay, nhập siêu lũy kế của tỉnh ước tính vượt 4,1 tỷ USD, chiếm gần 130% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hồ Chí Minh, sau khi các doanh nghiệp ghi nhận thặng dư thương mại trong tháng 3, mức nhập siêu cũng giảm xuống còn 53,1 triệu USD. Ngoại trừ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu của khu vực kinh tế công và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đều giảm trong một tháng, nhưng phần lớn là khu vực ngoài quốc doanh. Do thặng dư xuất khẩu mạnh mẽ trong quý đầu tiên, lũy kế trong bốn tháng đầu năm nay, thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa ghi nhận thặng dư hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ.

Huyền Thư


    Trả lời