Thủ tướng: “Hãy nới lỏng chính sách tài khóa khi cần thiết”

Thủ tướng cho rằng việc nới lỏng chính sách tài khóa sẽ phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô để bảo đảm cân đối chính của nền kinh tế và duy trì các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Pù tại Quốc hội sáng 10/11. Ảnh: Trung tâm Báo chí Quốc hội.

Chính sách tài khóa nới lỏng đồng nghĩa với việc chính phủ tăng chi tiêu công và / hoặc giảm thuế. Tuy nhiên, trong phần trả lời hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không đề cập cụ thể.

Để đạt được mục tiêu cho năm tới, Chính phủ cho biết đã thành lập 5 nhóm giải pháp, đầu tiên là các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh sản xuất, phát triển. Kinh doanh, tăng chi vốn đầu tư công, nhất là công tác báo cáo Quốc hội … Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chính phủ, nếu chỉ tăng 6% thì tổng thu năm sau không chỉ 134 nghìn tỷ, giảm 170 nghìn tỷ so với năm ngoái. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhận xét, đến năm 2020 sẽ có hơn 300.000 việc làm và tăng thu ngân sách. yêu cầu chú ý. Thủ tướng cho biết: “Cơ sở hạ tầng tốt sẽ thu hút đầu tư tốt và giải quyết các vấn đề phát triển.” Bộ Giao thông Vận tải cam kết khởi động dự án sân bay Long Thành và cố gắng đưa tuyến đường sắt Catalina-Xiadong vào hoạt động sau khi hoàn thành. Bị trì hoãn trong nhiều năm.

Ngoài ra, lãnh đạo chính phủ cũng nhấn mạnh cần thực sự tiết kiệm các khoản chi ngân sách, như hội họp, đi du lịch nước ngoài “những việc không cần thiết”. Và kết hợp các giải pháp tăng cường quản lý thuế, chống chuyển giá, trốn thuế.


    Trả lời