Bộ trưởng Kế hoạch: “ Tăng lương và giảm đầu tư ”

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết trong phiên thảo luận kinh tế – xã hội về đầu tư công chiều 30/10 rằng so với nhu cầu năm 2013, mức đầu tư ước tính khoảng 18 nghìn tỷ đồng, là rất thấp. Nếu thu nhập từ đất (không đạt 39 nghìn tỷ đồng) hoặc chính phủ phải bố trí nguồn vốn để tăng lương theo kế hoạch (dự kiến ​​khoảng 60 nghìn tỷ đồng) thì con số này thậm chí sẽ bị ảnh hưởng. -Trong trường hợp thu chi ngân sách rất khó khăn, Bộ trưởng Wien cho rằng nếu tăng lương theo lộ trình đã được phê duyệt thì các khoản chi khác, đặc biệt là chi đầu tư phát triển vẫn được cân đối. Ông nói: “Với việc duy trì lộ trình tăng lương, rất khó để tổ chức đầu tư đủ để phát triển 180 nghìn tỷ đồng Việt Nam.” Ảnh: Hoàng Hà

Trong số 180 nghìn tỷ trên, chính phủ dự kiến ​​chi 93,1 nghìn tỷ (tương đương 51,7%) cho địa phương. Theo Bộ trưởng Pei Guangrong, nếu không tính chi phí gián tiếp (hơn 2.000 tỷ đồng) thì ngân sách trung ương chỉ chiếm 6,6 nghìn tỷ đồng. Ông nói: “Vì vậy, nếu tính cả chi kế hoạch mục tiêu quốc gia thì ngân sách địa phương chiếm 73%, còn trung ương chỉ để lại 27%.” Bộ trưởng Vinh cho rằng con số này là do địa phương quyết định chi như hiện nay. Phụ thuộc nhiều vào quyết định của cấp ủy nhân dân các cấp, vì vậy vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội là đặc biệt quan trọng. Để tránh hiện tượng phân phối và đầu tư kém hiệu quả.

Người phụ trách sở kế hoạch cũng cho biết, để khắc phục tình trạng này, Bộ và các cơ quan chính phủ đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có việc phân phát các phương tiện truyền thông. Vốn đầu tư dài hạn 2012-2015. Ông cho rằng, các địa phương nắm rõ danh mục đầu tư nào được đầu tư bằng ngân sách, danh mục đầu tư nào phải tìm kiếm các nguồn chủ động khác.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Kế hoạch, Chính phủ cũng đã tính toán đến việc phát hành. Việc bổ sung 60 nghìn tỷ đồng trái phiếu đã tạo nguồn ngân sách có thể giúp địa phương phát triển các dự án dở dang. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng tổng vốn đầu tư cho 3 năm còn lại 2012-2015 là hơn 600 nghìn tỷ đồng (năm 2014 cao nhất là 222 nghìn tỷ đồng và năm 2015 là 24,4 nghìn tỷ đồng, trừ đi dự phòng không đủ). 10%). . Vì vậy, các vùng đều phải có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh dàn trải, lãng phí trong điều kiện kinh tế, ngân sách khó khăn.


    Trả lời