Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nếu tăng lương thì không thể giảm chi

Vào ngày 12 tháng 6, khi Bộ trưởng Tài chính Ding Tiandong giải trình trước Quốc hội tại cuộc họp thảo luận của Quốc hội về quyết toán ngân sách năm 2015, ông đã nhận ra những thiếu sót trong quản lý ngân sách hiện tại, chẳng hạn như chi tiêu vãng lai cao, nợ công và bội chi. Ông giải thích: ” Bội chi ngân sách có thể được đảm bảo tuyệt đối, nhưng do GDP chưa đạt kế hoạch nên nói một cách tương đối, bội chi và nợ công đang tăng nhanh ”, ông giải thích. Bộ trưởng cho rằng, trong trường hợp này, không còn cách nào khác là tiết kiệm chi, tăng chi vãng lai và sắp xếp, hợp lý hóa nhân sự. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh một thực tế là ngay cả khi ngành tài chính cố gắng thắt chặt và cắt giảm chi tiêu, hệ thống tiền lương vẫn tiếp tục “thổi phồng” và ngân sách không thể được sắp xếp lại. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tăng biên chế thì sẽ không điều chỉnh được ngân sách, không giảm được chi như hiện nay. Đổng Kiến Hoa cho biết, Bộ trưởng Tài chính Đinh Thiên Đông cho rằng để nhanh chóng tinh giản hệ thống tiền lương ở tất cả các cấp, các ngành và các địa phương, ngân sách có thể được tổ chức lại. Ảnh: Quốc hội-Khi thảo luận về “sức khỏe” của ngân sách quốc gia, nhiều đại biểu Quốc hội tỏ ra băn khoăn về những “con số khá” và tính chính xác của các con số chi. , Nợ công … được đưa ra trong báo cáo quyết toán.

Đại biểu Mai Sỹ Diến-Phó trưởng đoàn Thanh Hóa lo ngại việc chuyển nhiệm vụ chi từ năm trước sang năm sau cho thấy người quản lý cơ quan đang “cố tình xác định”. Ngoài ra, theo kết quả kiểm toán quốc gia, chi đầu tư xây dựng phát triển sẽ còn nhiều thất thoát lớn ở nhiều khâu nhưng báo cáo giám sát của Chính phủ không nêu nguyên nhân. riêng.

“Tôi nghĩ cần phải làm nghiêm từ trung ương đến địa phương, trung ương không nghiêm thì sao nghiêm tỉnh trưởng, chủ tịch tỉnh không nghiêm thì sao chủ tịch cấp huyện nghiêm? Vì vậy, nếu đất nước ổn định thì TAC bình yên.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm – Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng Chính phủ — Theo Báo cáo Ngân sách Quốc gia năm 2015, bội chi ngân sách quốc gia chiếm GDP thực tế 6,28% (không bao gồm thu cân đối ngân sách gần 52.330 tỷ đồng).

Như vậy, ngân sách so với 256 nghìn tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua (bằng 5,71% GDP dự kiến ​​và 6,1% GDP thực tế) Số thâm hụt là 263,135 tỷ đồng, tức hơn 7,155 tỷ đồng – Theo lý do Chính phủ “bội chi” là do số thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định cao hơn số thuế GTGT dự kiến ​​hoàn trong kỳ xây dựng kế hoạch thu 7.452 tỷ đồng Do đó, mức chi tương ứng được đẩy lên cao

Nguồn được sử dụng để bù đắp bội chi ngân sách vay trong nước là 19.500 tỷ đồng và vay nước ngoài 67.235 tỷ đồng, trên cơ sở mức bội chi này, dư nợ công chiếm 50% GDP. Nợ chiếm 61,8% GDP.

Rà soát các quy trình quản lý của Chính phủ dựa trên tỷ lệ GDP, đại biểu Hoàng Quang Hàm Nghi Rất khó để kiểm soát chi tiêu quá mức và nợ công trong ngưỡng an toàn, ông nói: “Phương pháp quản lý này chỉ Sẽ kiểm soát một cách tương đối tổng thâm hụt, tổng số các khoản cho vay. Nếu GDP không đạt, tỷ trọng nợ công vượt quá GDP sẽ tăng lên, vượt quá giới hạn trên. “- Đại biểu Nguyễn Văn Thể (Sóc Trăng) cho rằng kỷ luật ngân sách chưa nghiêm và rất có thể vượt trần nợ công. Theo ông, Chính phủ phải tiếp tục trình nghị quyết yêu cầu Quốc hội thông qua nghị quyết giảm ngân sách năm 2015. Mức trần thâm hụt giảm từ 5% GDP cuối năm 2014 xuống 5,71% vào tháng 11/2016 và được “chốt” xuống 6,28% … cho thấy công tác quản lý ngân sách chưa chặt chẽ.

“Nợ công đã lên tới 63,7%, nghiêm Quản lý ngân sách là rất quan trọng. Nếu không có sự thay đổi trong quản lý ngân sách thì có thể xảy ra rủi ro như vậy ”- Anh Minh nói.


    Trả lời