Xóa bỏ rủi ro của các chương trình bình ổn giá tại địa phương

Hai dự án đã được đệ trình lên Bộ Tài chính vào ngày 29 tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến ​​từ các doanh nghiệp và tổ chức.

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13 đã bình chọn “Giá từ 1/1/2013. Theo nội dung của luật, chính phủ phải ban hành hai luật, bao gồm: Luật quy định việc thực hiện một số quy định pháp luật về giá cả và các quy định của luật đánh giá. Luật quy định luật giá một cách chi tiết, và nhiều nơi không cho phép giá ổn định. Ảnh: Lê Chi

Dự thảo luật này có các tính năng mới so với các quy định hiện hành, liên quan đến quyền quyết định các biện pháp bình ổn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo quy định hiện hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Thủ tướng và các bộ khác nhau quyết định, đồng thời, theo tình hình thực tế, các biện pháp bình ổn giá được thực hiện ở cấp địa phương được bổ sung.

Đồng thời, nghị định quy định việc thực hiện một số quy định của luật giá. Cấp tỉnh phải tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Chính phủ quyết định và thực hiện theo hướng dẫn của các bộ, ngành tài chính Theo các biện pháp trung bình về giá, trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, dịch bệnh … Theo điều kiện địa phương thực tế, chúng ta có thể quyết định thực hiện các biện pháp ổn định cụ thể.

Từ năm 2006 đến 2007, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một trong những nơi khác thường xuyên duy trì và chi hàng trăm tỷ đồng Việt Nam cho kế hoạch ổn định để đảm bảo ổn định giá cả và cung cầu hàng hóa. Tuy nhiên, có nhiều thiếu sót trong quá trình thực hiện, và đôi khi ngay cả giá của bộ ổn định giá cũng đắt hơn so với thị trường.

Ông Ruan Guoqian, Cục trưởng Cục Giá của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết khi luật giá có hiệu lực, kế hoạch bình ổn sẽ không còn được áp dụng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Lộc An, Phó giám đốc phòng tiếp thị nội bộ của Bộ Công Thương, bày tỏ lo ngại rằng giải pháp này sẽ ngăn không cho đảng được phép thực hiện các biện pháp ổn định chủ động. Ngoài ra, theo quy định mới, hàng hóa nhưng không có kế hoạch bình ổn giá đã được thực hiện.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Đánh giá Việt Nam, đã chỉ ra trong dự thảo nghị định rằng nghị định nêu chi tiết một số điều khoản về giá và đề cập đến thời kỳ áp dụng ổn định giá. Luật quy định rằng mỗi biện pháp bình ổn giá chỉ có thể được sử dụng trong tối đa 6 tháng, không phù hợp với nền kinh tế thị trường. Bởi vì theo ông, có 8 đến 10 tháng hàng hóa, nhưng chúng không hiệu quả, vì vậy chúng phải ổn định. Thanh tra giá là một thanh tra chuyên nghiệp – cao nhất trong lĩnh vực chuyên môn của ngành và phải có thẩm quyền quản lý. Nhưng hiện nay, thanh tra giá là thanh tra của Bộ Tài chính, và hầu như không có cơ quan thanh tra và hầu như không có thanh tra, nên hiệu quả rất thấp.

“Tôi thực sự khuyên bạn nên làm điều này. Trong nghị định này, nó cho thấy bộ phận quản lý giá phải có một vấn đề phức tạp và nhạy cảm liên quan đến macro, vì vậy nó có thể được chuyển đổi thành một bộ phận quản lý giá.”, Tuấn Ông Kiên đề nghị.

Nếu giá ổn định, tốt nhất là bù và phân phối. Tiền lương, không phải giá dựa trên CPI. Ngoài ra, trưởng đoàn cũng cho rằng cần xem xét tất cả các quỹ bình ổn giá hàng hóa để thành lập quỹ bình ổn giá, không chỉ xăng, điện hay ngũ cốc tiếp theo. Cơm. Tiến sĩ Ruan nói rằng Đạo luật Đánh giá Giá đòi hỏi chất lượng, tính khách quan chính xác và đạo đức nghề nghiệp. Để đóng vai trò này, vai trò của nhà nước là rất quan trọng.

Hiện tại, cơ chế thỏa thuận đánh giá là chính xác, nhưng vì không có cạnh tranh nên luật pháp không hoàn hảo, và nó vẫn chưa đủ. Và không đầy đủ. Hầu hết giá ước tính là tùy ý và tiêu cực. Chính quyền quốc gia nên cung cấp một khuôn khổ để làm cho họ cạnh tranh trong khuôn khổ cụ thể này.

Ông Tuấn cũng đề nghị rằng việc đánh giá nên được thực hiện như là bồi thường và thanh lý. Nếu có thể, các công ty định giá nên được yêu cầu cung cấp giá khách quan để giảm tác hại cho người dân.


    Trả lời