Sự kết nối của trạm biến áp Ninh Phước giải phóng năng lực của năng lượng mặt trời

Vào ngày 2 tháng 7, Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã báo cáo rằng trạm biến áp và đường dây kết nối 220 kV Ninh Phước đã được cung cấp và vận hành thành công, và sử dụng năng lượng tái tạo để tạo ra điện. Tại thành phố Ningshun, do nhiều dự án năng lượng tái tạo tập trung trong khu vực, nên cần phải giải phóng công suất phát điện mặt trời và năng lượng gió, vì vậy Pingshun City vẫn được coi là “điểm nóng”. Theo tính toán, hoạt động của trạm biến áp 220 kV ở tỉnh Ningfu sẽ giải phóng 300 MW công suất điện mặt trời và năng lượng gió ở khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận được kết nối với mạng 110 kV để truyền tới mạng 220 kV. .

Ngoài ra, việc vận hành dự án sẽ giúp tăng điện áp khu vực 110 kV, giảm tổn thất điện năng và đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh miền trung và miền nam. Giai đoạn tiếp theo.

Trạm biến áp 220 kV Ninh Phước sẽ được lắp đặt hai máy biến áp 220 kV-250 MVA, tám đoạn đường cao tốc 220 kV, hai đoạn đường cao tốc 110 kV và hai đoạn đường cao tốc 22 kV. Ngoài ra, sáu đường cao tốc 220 kV và hai đường cao tốc 110 kV sẽ được lắp đặt trong tương lai.

Kết nối bao gồm đường dây 220 kV, sẽ kết nối 4 mạch từ trạm biến áp Ninh Phước đến đường dây 220 kV Vĩnh Tân. -Tổng chiều dài của nhà máy điện Tháp Chàm là 4,6 km. Kể từ đầu năm, việc xây dựng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, nhưng nhà máy điện Ninh Phước 220 kV của tiểu dự án này vẫn còn sáu tháng so với dự kiến. Phần tiếp theo của dự án sẽ lắp đặt hai đường dây điện 220 kV và thẻ bypass hoàn chỉnh, dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong quý IV.

EVNNPT sở hữu dự án trạm biến áp Ninh Phước 220 kV. Đầu tư, ban giám đốc các dự án điện trung tâm, thông qua các khoản vay kinh doanh của EVNNPT và cấp tổng vốn đầu tư hơn 360 tỷ đồng .

Anh Minh


    Trả lời